24 april 2019: het aanpassen van de OV uurlonen en de OV ORT bedragen

Hoe zit het met het aanpassen van de OV uurlonen en de OV ORT bedragen?


In artikel 6.1 en 6.2 van de Cao Taxivervoer is resp. het OV uurloon en het OV ORT bedrag opgenomen. In artikel 6.3 is opgenomen dat bij wijzigingen in de Cao OV het OV uurloon en het OVT ORT bedrag wordt aangepast in de Cao Taxivervoer. Cao partijen taxi besloten begin 2018 dat de bedragen in de Cao Taxivervoer pas worden aangepast als de Cao OV ook daadwerkelijk bij het ministerie van SZW is aangemeld.
Zoals u mogelijk weet bereikten sociale partners in het OV vorig jaar een akkoord over een nieuwe Cao. Echter, de tekst van die Cao OV (met ook nieuwe OV uurlonen en OV ORT bedragen, die reeds per 1 juli 2018 en per 1 januari 2019 anders worden) laat nog steeds op zich wachten.
Naar aanleiding van een vraag hebben Cao partijen taxi nu het volgende besloten: partijen kunnen niet treden in het recht van een individuele werknemer, maar hebben wel afgesproken dat SFT niet zal handhaven op naleving van de nieuwe OV uurlonen en OV ORT bedragen bij werknemers die al uit dienst zijn (op moment dat de Cao OV tekst is aangemeld bij SZW en de gewijzigde OV uurlonen en OV ORT bedragen in de Cao Taxivervoer zijn aangepast).

 

24 april 2019: wijziging 3e standplaats

Wat geldt er als de 3e standplaats wordt gewijzigd?


Aan Cao partijen was de vraag voorgelegd of in geval van het wijzigen van de 3e standplaats ook de compensatieregeling (conform artikel 2.1.4) in acht moet worden genomen. Het antwoord daarop is: nee. De compensatie regeling ziet alleen op de situatie dat de standplaats, zijnde vestigingsplaats die door de werkgever is bepaald of is ontstaan, wijzigt. En niet op de situatie van de 3e standplaats.

 

15 februari 2019: WIEG

WIEG (wet invoering extra geboorteverlof) per 1 januari 2019 van toepassing

In de huidige Cao is in artikel 4.6 (o.a.) opgenomen dat:

Bij de bevalling van zijn echtgenote en de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent: 2 dagen waarop hij arbeid pleegt te verrichten (in een tijdvak van vier weken, gerekend vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont).

Dat is nog de oude wettelijke regeling. Per 1 januari 2019 geldt er namelijk een nieuwe regeling, de WIEG (wet invoering extra geboorteverlof). Er zou sprake kunnen zijn van een overgangsregeling tot 1 juli 2019, maar dat is voor de taxibranche niet het geval. De oude afspraak is dus per 1 januari 2019 komen te vervallen en de nieuwe WIEG bepaling geldt vanaf die datum. Cao partijen zullen bij een volgende tekstwijziging van de Cao Taxivervoer de nieuwe WIEG bepaling opnemen in de Cao.

De nieuwe WIEG bepaling houdt het volgende in:

M.i.v. 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Meer informatie over WIEG is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/plannen-met-geboorteverlof-voor-partners