Veel gestelde vragen Code VVR

Op 1 juli 2019 wordt de vernieuwde Code VVR van kracht. Alleen crash geteste rolstoelen mogen dan nog als zitplaats dienen. En er zijn richtlijnen voor aangepaste rolstoelen en scootmobielen opgesteld. Er is nu een lijst met veel gestelde vragen beschikbaar.

Vragen over de cao?

Stel ze aan KNV, CNV of FNV. Er zijn afspraken gemaakt met vakbonden en werkgevers, dat zij het loket zijn waar u vragen kunt stellen.

Uw klant in de Taxikrant?

Heeft u een klant die u graag eens in het zonnetje wilt zetten? Dan komt de Taxikrant graag langs voor een kort interview.

1000e dementievriendelijk certificaat uitgereikt

Ton van Heeswijk heeft als 1000e taxichauffeur de praktijktraining ‘In de taxi’ van Samen Dementievriendelijk succesvol afgerond. Dat werd gevierd.

Taxilerarendag

Op dinsdag 7 mei en woensdag 15 mei 2019 organiseert Sociaal Fonds Taxi samen met Stichting TX-Keur twee Taxilerarendagen met als thema: 'Dag van de masterclasses en de rijvaardigheid’.

Extra boekjes met cao-wijzigingen nodig?

De boekjes met cao-wijzigingen zijn nog beschikbaar. Vraag ze online aan via het webformulier.

Arbowet niet naleven? Boetes gaan omhoog

Bedrijven die niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak kunnen rekenen op forse boetes.

Taxibranche en arbeidsrecht

Cao-partijen hebben een nieuw digitaal boekje 'Taxibranche en arbeidsrecht: weet hoe het werkt!' samengesteld met informatie over regels en wetten die te maken hebben met o.a. arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en beloning.

Cao

De huidige cao Taxivervoer loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

SFT-premie

Lees alles over de vastgestelde premie van 2019, ook als u voor het eerst moet betalen.

Code VVR

Hoe vervoert u rolstoelinzittenden op een veilige manier? Deze leidraad beschrijft de (wettelijke) regels.

Looncalculator

Gebruik onze stapsgewijze rekenmodule om uw loon te bepalen conform cao Taxivervoer.

‘Wij zijn er voor iedereen die in het taxivervoer werkt: werkgevers, chauffeurs, taxileraren, centralisten, planners en ander niet-rijdend personeel.’
Henk van Gelderen, Sociaal Fonds Taxi

1.558

Deelnemers aan de internetcursus Gezond werken in de taxi sinds september 2016.

‘De tips uit het Rolstoel ABC gebruik ik dagelijks.’
Peter van Dijk, Taxichauffeur Venlo

Nieuw in de branche

Nieuw taxibedrijf gestart? Met werknemers? Meld u bij ons aan.

NEA-index

De kostenontwikkelingsindex komt in 2019 op 2,2% uit, zo berekende Panteia.

naar boven