Verlenging overgangsregeling code VVR tot 1 juli 2020

Het Platform Code VVR gaat de extra tijd gebruiken om onder meer met opdrachtgevers in gesprek te gaan over de noodzaak van veilig rolstoelvervoer.

Vragen over de cao?

Stel ze aan KNV, CNV of FNV. Er zijn afspraken gemaakt met vakbonden en werkgevers, dat zij het loket zijn waar u vragen kunt stellen.

1000e dementievriendelijk certificaat uitgereikt

Ton van Heeswijk heeft als 1000e taxichauffeur de praktijktraining ‘In de taxi’ van Samen Dementievriendelijk succesvol afgerond. Dat werd gevierd.

Extra boekjes met cao-wijzigingen nodig?

De boekjes met cao-wijzigingen zijn nog beschikbaar. Vraag ze online aan via het webformulier.

Verlenging overgangsregeling code VVR tot 1 juli 2020

Het Platform Code VVR gaat de extra tijd gebruiken om onder meer met opdrachtgevers in gesprek te gaan over de noodzaak van veilig rolstoelvervoer.

Besluiten van cao-partijen 24 april 2019

Cao-partijen hebben 2 nieuwe besluiten gepubliceerd over het wijzigen van de 3e standplaats en het aanpassen van de OV uurlonen en de OV ORT bedragen.

Impressie van de Taxilerarendag

Op 7 mei bezochten zo'n 50 taxileraren/opleiders de Taxilerarendag in Rosmalen. Een korte impressie van de dag.

Arbowet niet naleven? Boetes gaan omhoog

Bedrijven die niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak kunnen rekenen op forse boetes.

Taxibranche en arbeidsrecht

Cao-partijen hebben een nieuw digitaal boekje 'Taxibranche en arbeidsrecht: weet hoe het werkt!' samengesteld met informatie over regels en wetten die te maken hebben met o.a. arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en beloning.

Cao

De huidige cao Taxivervoer loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

SFT-premie

Lees alles over de vastgestelde premie van 2019, ook als u voor het eerst moet betalen.

Code VVR

Hoe vervoert u rolstoelinzittenden op een veilige manier? Deze leidraad beschrijft de (wettelijke) regels.

Looncalculator

Gebruik onze stapsgewijze rekenmodule om uw loon te bepalen conform cao Taxivervoer.

‘Wij zijn er voor iedereen die in het taxivervoer werkt: werkgevers, chauffeurs, taxileraren, centralisten, planners en ander niet-rijdend personeel.’
Henk van Gelderen, Sociaal Fonds Taxi

1.558

Deelnemers aan de internetcursus Gezond werken in de taxi sinds september 2016.

‘De tips uit het Rolstoel ABC gebruik ik dagelijks.’
Peter van Dijk, Taxichauffeur Venlo

Nieuw in de branche

Nieuw taxibedrijf gestart? Met werknemers? Meld u bij ons aan.

NEA-index

De kostenontwikkelingsindex komt in 2019 op 2,2% uit, zo berekende Panteia.

naar boven