Verlenging overgangsregeling code VVR tot 1 juli 2020

Het Platform Code VVR gaat de extra tijd gebruiken om onder meer met opdrachtgevers in gesprek te gaan over de noodzaak van veilig rolstoelvervoer.

Vragen over de cao?

Stel ze aan KNV, CNV of FNV. Er zijn afspraken gemaakt met vakbonden en werkgevers, dat zij het loket zijn waar u vragen kunt stellen.

Cursus Effectief casemanagement

Hoe organiseert u een re-integratietraject? Deze cursus richt zich specifiek op de taxibranche. De eerstvolgende tweedaagse cursus staat gepland op 18 september 2019.

Cursus Preventiemedewerker

Leer meer over het uitgebreide takenpakket van de preventiemedewerker en meld u aan voor de cursus op 4 september of 2 oktober 2019.

Train-de-trainer dementie in de taxi

Hoe leer je chauffeurs hoe je passagiers met dementie herkent en hoe je er mee om kunt gaan? Volg de train-de-trainer op 26 september 2019.

Keurmeester taxirolstoellift

Sociaal Fonds Taxi in samenwerking met het ROVC technische opleidingen een trainingsprogramma ontwikkeld voor het keuren van taxirolstoelliften. De eerstvolgende trainingen staan gepland op 8 november en 2 december 2019.

Afschaffing teruggave BPM taxi’s heeft grote gevolgen

De betaalbaarheid van het zorgvervoer is in het geding. Sociale partners in het zorgvervoer pleiten daarom voor uitstel tot het moment dat de beschikbaarheid van elektrische (rolstoel)bussen en de kosten op een aanvaardbaar niveau zijn.

Nieuwe OV uurlonen en OV ORT bedragen

Inmiddels is de cao OV tekst gereed, aangemeld bij SZW en ook op de site van SZW gepubliceerd. Bekijk de bedragen nu online.

Nieuwe wettelijk minimumlonen per 1 juli 2019

Dat betekent dat de bedragen in de categorie 20 jaar voor de loontabel niet-rijdend aangepast moeten worden. De wijzigingen zijn ook al verwerkt in de looncalculator.

Besluiten van cao-partijen 24 mei 2019

Cao-partijen hebben 3 nieuwe besluiten gepubliceerd over sponsoring, standplaats en meeruren.

Jaarverslag

Jaarlijks verschijnt een verslag van de Stichting Sociaal Fonds Taxi. Het jaarverslag over 2018 staat nu online.

Cao

De huidige cao Taxivervoer loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

SFT-premie

Lees alles over de vastgestelde premie van 2019, ook als u voor het eerst moet betalen.

Code VVR

Hoe vervoert u rolstoelinzittenden op een veilige manier? Deze leidraad beschrijft de (wettelijke) regels.

Looncalculator

Gebruik onze stapsgewijze rekenmodule om uw loon te bepalen conform cao Taxivervoer.

‘Wij zijn er voor iedereen die in het taxivervoer werkt: werkgevers, chauffeurs, taxileraren, centralisten, planners en ander niet-rijdend personeel.’
Henk van Gelderen, Sociaal Fonds Taxi

1.558

Deelnemers aan de internetcursus Gezond werken in de taxi sinds september 2016.

‘De tips uit het Rolstoel ABC gebruik ik dagelijks.’
Peter van Dijk, Taxichauffeur Venlo

Nieuw in de branche

Nieuw taxibedrijf gestart? Met werknemers? Meld u bij ons aan.

NEA-index

De kostenontwikkelingsindex komt in 2019 op 2,2% uit, zo berekende Panteia.

naar boven