Uw klant in de Taxikrant?

Heeft u een klant die u graag eens in het zonnetje wilt zetten? Dan komt de Taxikrant graag langs voor een kort interview.

1000e dementievriendelijk certificaat uitgereikt

Ton van Heeswijk heeft als 1000e taxichauffeur de praktijktraining ‘In de taxi’ van Samen Dementievriendelijk succesvol afgerond. Dat werd gevierd.

Extra boekjes met cao-wijzigingen nodig?

De boekjes met cao-wijzigingen zijn nog beschikbaar. Vraag ze online aan via het webformulier.

Arbowet niet naleven? Boetes gaan omhoog

Bedrijven die niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak kunnen rekenen op forse boetes.

Kerncijfers bekend van zorgvervoerbranche

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit heeft de belangrijkste kerncijfers van de zorgvervoerbranche gepubliceerd. Lees meer over de omzet en geografische verdeling van de taxibedrijven, de gebruikte voertuigtypen en de doelgroep.

Vanaf 2019 nieuwe cao Taxivervoer en cao SFT

De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet. De nieuwe cao-teksten en loontabellen kunt u ook inzien.

Taxibranche en arbeidsrecht

Cao-partijen hebben een nieuw digitaal boekje 'Taxibranche en arbeidsrecht: weet hoe het werkt!' samengesteld met informatie over regels en wetten die te maken hebben met o.a. arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en beloning.

Cao

De huidige cao Taxivervoer loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

SFT-premie

Lees alles over de vastgestelde premie van 2019, ook als u voor het eerst moet betalen.

Code VVR

Hoe vervoert u rolstoelinzittenden op een veilige manier? Deze leidraad beschrijft de (wettelijke) regels.

Looncalculator

Gebruik onze stapsgewijze rekenmodule om uw loon te bepalen conform cao Taxivervoer.

‘Wij zijn er voor iedereen die in het taxivervoer werkt: werkgevers, chauffeurs, taxileraren, centralisten, planners en ander niet-rijdend personeel.’
Henk van Gelderen, Sociaal Fonds Taxi

1.558

Deelnemers aan de internetcursus Gezond werken in de taxi sinds september 2016.

‘De tips uit het Rolstoel ABC gebruik ik dagelijks.’
Peter van Dijk, Taxichauffeur Venlo

Nieuw in de branche

Nieuw taxibedrijf gestart? Met werknemers? Meld u bij ons aan.

NEA-index

De kostenontwikkelingsindex komt in 2019 op 2,2% uit, zo berekende Panteia.

naar boven