Sociaal Fonds Taxi (SFT) is een stichting met daarachter een professionele organisatie. SFT voert beleid uit dat door het bestuur is vastgesteld. Directeur Henk van Gelderen is uitvoerend secretaris, en geeft inhoud aan het beleid dat door het bestuur is vastgesteld.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting Sociaal Fonds Taxi bestaat uit 8 leden. De helft van de leden vertegenwoordigt werkgevers, de andere helft vertegenwoordigt werknemers.

De huidige samenstelling is als volgt:

CNV Vakmensen.nl
De heer Agostino di Giacomo Russo (secretaris)
De heer R. van der Vlugt

FNV Taxi
Mevrouw M. Jansma (vice voorzitter)
Mevrouw A. Veenstra

KNV Taxi & Zorgvervoer
De heer J. Clijsen (voorzitter)
Mevrouw J. Vochteloo (plaatsvervangend secretaris)
De heer L. Brouwers
Mevrouw I. van Driel

Dagelijkse leiding

Op het kantoor in Culemborg werken zo'n 20 mensen. De medewerkers van SFT hebben door de jaren heen veel kennis en ervaring opgebouwd in de taxibranche. Hun taken zijn verdeeld over de werkterreinen:

  • cao Taxivervoer;
  • arbo en veiligheid;
  • opleidingen;
  • premie-inning.