Jaarlijks verschijnt een verslag van de Stichting Sociaal Fonds Taxi met daarin een overzicht van de resultaten en de belangrijkste activiteiten van het voorafgaande jaar. U kunt het jaarverslag online bekijken.