De gedragscode biedt u handvatten om tot goede afspraken te komen over klantenomgang. U heeft waarschijnlijk al omgangsregels met uw personeel afgesproken, zoals kledingcodes. Deze handreiking is daar een aanvulling op. Hierin staan praktische suggesties hoe u agressie en geweld in de omgang met klanten kunt voorkomen. 

 

Zie ook

  • Internetcursus Veilig in de taxi 
  • Agressie de baas