Wist u dat het wettelijk verplicht is een preventiemedewerker in dienst te hebben? Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Hij heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en weet welke preventieve maatregelen genomen moeten worden. Zo kunt u onnodig verzuim en ongevallen voorkomen.

Om bedrijven in de taxibranche hierin te ondersteunen organiseert Sociaal Fonds Taxi de cursus Preventiemedewerker. Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Naast de wijzigingen rondom het contract met de Arbodienst of bedrijfsarts heeft dit ook betrekking op een uitbreiding van de taak van de preventiemedewerker. Dit is één van de redenen dat SFT de cursus Preventiemedewerker heeft aangepast.

Voor wie

De vernieuwde cursus is geschikt voor aankomend preventiemedewerkers, maar zeker ook voor preventie-medewerkers die hun kennis weer op peil willen brengen naar de laatste actuele wetgeving. Verder voor iedereen die een (deel)taak heeft of geïnteresseerd is in Arbo, veiligheid, gezondheid en verzuimpreventie.

Inhoud van de cursus (1 dag)

De vernieuwde Cursus Preventiemedewerker bestaat uit een interactief programma met o.a. de volgende onderwerpen:

1.     Korte samenvatting Arbowet 

2.     Rollen, taken en bevoegdheden preventiemedewerker 

3.     Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

4.     Welke risico’s zijn er in jouw organisatie?

5.     Arbocatalogus en andere preventieve oplossingen

U krijgt ter voorbereiding een korte oriëntatieopdracht, dit geeft meer ruimte op de cursusdag zelf. Na afloop van de cursus ontvangt u het certificaat Preventiemedewerker.

Cursusdata 

Momenteel is er nog geen cursus gepland. Maar mocht u interesse hebben, dan kunt zich wel vrijblijvend aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Zodra er een datum bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.

Kosten

Sociaal Fonds Taxi berekent slechts een deel van de totale kosten door aan deelnemers. Hierdoor kunnen wij de cursus aanbieden voor slechts 50,- euro (excl. BTW) per deelnemer.

Zodra u voor een datum en locatie bent ingeschreven sturen wij u een factuur. Het bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus betaald te zijn.

 

 

Aanmelden