In de taxibranche zijn diverse uitzendbureaus/detacheerders actief. Er zijn bureaus gespecialiseerd in taxichauffeurs en er zijn reguliere uitzendbureaus die werknemers in diverse branches te werk stellen, waaronder ook de taxibranche. Voor beide typen bureaus gelden andere afspraken en verplichtingen.

Gespecialiseerde uitzendbureaus

Er is een aantal bureaus met name gespecialiseerd in het aanbod van taxichauffeurs. Zij vallen rechtsreeks onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer en moeten dus ook deze cao volgen. Deze uitzendbureaus worden door Sociaal Fonds Taxi gecontroleerd op naleving van de cao Taxivervoer. Taxibedrijven kunnen van deze categorie uitzendbureaus/detacheerders onbeperkt inlenen.

 

Reguliere uitzendbureaus

Er zijn ook reguliere uitzendbureaus die gedeeltelijk werknemers in de taxibranche te werk stellen. Een taxibedrijf mag van een dergelijk uitzendbureau conform artikel 6.3 van de cao Taxivervoer maximaal 15% inlenen.

 

Valt uw uitzendbureau onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer?

Om vast te kunnen stellen of uw uitzendbureau onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer valt, heeft Sociaal Fonds Taxi een stroomschema ontwikkeld. Met het doorlopen van dit schema wordt bepaald of u onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer valt of onder de uitzend-cao (ABU/NBBU).

 

Inlenersbeloning

Voor uitzendkrachten is op basis van de cao voor Uitzendkrachten vanaf de eerste dag de inlenersbeloning van toepassing. Dit houdt in dat voor wat betreft de inschaling voor de totstandkoming van het juiste loon het loongebouw van de cao Taxivervoer van toepassing is. Dit geldt voor zowel da ABU- als de NBBU-cao. Beide cao’s hebben de mogelijkheid van de inlenersbeloning af te wijken voor zover sprake is van het te werk stellen in het kader van ‘social return’ (zie artikel 27 ABU en artikel 35 NBBU). De ABU-cao heeft hiervoor een apart loongebouw (artikel 28 ABU-loongebouw). De NBBU kent een korting van 15% op de inlenersbeloning. Cao-partijen hebben onlangs besloten dat artikel 6.1 van de cao Taxivervoer (Regels betreffende uitzendkrachten) onverkort van toepassing is. Oftewel: de inlenersbeloning dient 100% gevolgd te worden.

 

De volgende bedrijven vallen rechtstreeks onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer:

 • ADW Services B.V., ks. Ibisweg 6, 1033 RB Amsterdam, KvK 61346462 (10-9-2014 t/m 31-12-2018)
 • Cervo Payroll B.V., Zuidwenk 25, 3725 CA Bunschoten-Spakenburg, KvK 64325415 (02-11-2015 t/m 31-12-2018)
 • De Groninger Jongens B.V. (Handelsnaam: Flexion Vervoer B.V.), Weg naar den Dam 4, 9932 GA Delfzijl, KvK 55007325 (1-1-2018 t/m 31-12-2018)
 • Goed Arbeidsmarkt Intermediair B.V., Noorderstraat 44, 7811 AL Emmen, KvK 01167444 (1-7-2017 t/m 31-12-2018)
 • HelloFlex People 201 B.V. (Handelsnaam: Talent4Taxi Diensten B.V.),
  Julianalaan 1, 1213 AP Hilversum, KvK 57479976 (1-7-2017 t/m 31-12-2018)
 • HR Via Care Taxi B.V., Maasstadweg 53, 3079 DZ Rotterdam, KvK 56580746 (20-12-2013 t/m 31-12-2018)
 • Let's Work Now Vervoer VOF, Wilhelminastraat 19, 7101 CM Winterswijk, KvK 57962529 (17-6-2013 t/m 30-6-2017), per 1-7-2017 rechtstreeks onder de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer t/m 31-12-2018
 • Please Taxi BV, Panovenweg 12, 5708 HR Helmond, KvK 17182343 (1-1-2011 t/m 31-12-2018)
 • Repay HRM Logistics N.V., Nerhoven 19, 5126 TB Gilze, KvK 60774630 (1-7-2017 t/m 31-12-2018)
 • Taxi Payroll Services B.V., Kloosterraderstraat 20, 6461 CD Kerkrade, KvK 67241565 (1-7-2017 t/m 31-12-2018)
 • Taxi Personeelsdiensten B.V., Noorderstraat 44, 7811 AL Emmen, KvK 56683081 (1-1-2013 t/m 31-12-2018)
 • Taxiwerq Administratieve Diensten B.V., Edisonstraat 10, 7903 AN Hoogeveen, KvK 01182391 (1-7-2017 t/m 31-12-2018)
 • Taxiwerq AOW-werkt B.V., Edisonstraat 10, 7903 AN Hoogeveen, KvK 63525550 (28-6-2017 t/m 31-12-2018)
 • Taxiwerq HRM Diensten B.V., Edisonstraat 10, 7903 AN Hoogeveen, Kvk 68576439 (27-6-2017 t/m 31-12-2018)
 • We Go Vervoer B.V., Klepel 171, 7811 KT Emmen, KvK 01180681 (1-7-2017 t/m 31-12-2018)
 • Work-IC, Asterweg 19 D9, 1031 HL Amsterdam, KvK 34316755 (21-6-2010 t/m 31-12-2018)
 • WorkTaxi Dienstverlening B.V., Cantekoogweg 15, 1442 LG Purmerend, KvK 66982006 (1-1-2017 t/m 31-12-2018)

 

NB. Vermelding op onze website zegt niets over de kwaliteit van de bedrijven.

 

Waadi

Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Inleners moeten zelf nagaan of onderstaande uitzendbureau’s, detacheerders en payroll bedrijven wel een KvK waadi check hebben, dit met het oog op het uitsluiten van aansprakelijkheid. Op de website van de Kamer van Koophandel leest u hier meer over.