Wie zijn we?

Sociaal Fonds Taxi (SFT) is er voor iedereen die in het taxivervoer werkt: werkgevers, chauffeurs, centralisten, planners en ander niet-rijdend personeel. SFT is een stichting die is opgericht door cao-partijen in de taxibranche: KNV Taxi & Zorgvervoer, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen.

Sociaal Fonds Taxi is het centrale aanspreekpunt voor de taxibranche. We zijn expert op het gebied van arbo, veiligheid en cao en houden toezicht op naleving van cao-bepalingen. Ook helpen we mee bij de ontwikkeling van taxi-opleidingen en examens. En zijn we een belangrijke gesprekspartner voor werknemers- en werkgeversorganisaties, gebruikersgroepen, beleidsmakers en opdrachtgevers van taxi-vervoer.

Sociaal Fonds Taxi wordt gefinancierd uit de bijdragen van werkgevers en werknemers. Zij dragen premies af, zoals afgesproken in de CAO Taxivervoer. Ook gebruiken wij subsidies voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Wat zijn onze doelen?

Sociaal Fonds Taxi zet zich in voor:

  • goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de taxibranche;
  • vergroting van de vakbekwaamheid;
  • goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid;
  • eerlijke concurrentieverhoudingen in de bedrijfstak.

Bevoegdheden Sociaal Fonds Taxi

De controlebevoegdheden van Sociaal Fonds Taxi zijn opgenomen in een aparte cao-regeling: cao SFT (/500,4kB). Deze heeft een looptijd van 1,5 jaar en gaat in per 1 januari 2018 en eindigt op 30 juni 2019. De cao SFT is per 6 januari 2018 algemeen verbindend verklaard.

 Naar boven