Wat doen we?

Sociaal Fonds Taxi controleert of ondernemers zich aan de CAO Taxivervoer houden.

Als een bedrijf de arbeidsvoorwaarden ontduikt, kan het tegen lagere prijzen werken dan integere ondernemers. Dat levert oneerlijke concurrentie op. En beschadigt bovendien het imago van onze branche. Sociaal Fonds Taxi controleert daarom taxibedrijven op het naleven van de CAO Taxivervoer. Onze controleurs bezoeken alle taxibedrijven met personeel in loondienst in Nederland.

Sociaal Fonds Taxi geeft voorlichting en informatie

Voor vragen over arbozaken en vakopleidingen kunnen chauffeurs en werkgevers bij ons terecht. Wij bieden een uitgebreid pakket aan oplossingen en trainingen om ziekteverzuim te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast zetten wij ons in voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van opleidingen en examens. Verder geven wij voorlichting over de juiste interpretatie en toepassing van de CAO Taxivervoer.

 Naar boven