Pensioencontrole

Sinds januari 2012 voert Sociaal Fonds Taxi (SFT) pensioencontroles uit voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg (BPF Vervoer) sector taxi. Deze pensioencontroles staan geheel los van de controles op de naleving van de CAO Taxivervoer die SFT daarnaast ook uitvoert.

De pensioencontroles worden bij de onderneming ter plekke verricht, waarbij een integrale controle (100% van het personeel) wordt uitgevoerd op de door de onderneming aan BPF Vervoer opgegeven gegevens van de werknemers. De gegevens worden gecontroleerd op volledigheid en juistheid. De controleperiode beslaat 12 maanden. Indien er aanleiding voor is, wordt een langere controleperiode aangehouden.

Tussen BPF Vervoer en SFT zijn werkafspraken gemaakt over de uitvoering van de pensioencontroles. Daarnaast verschaft SFT aan BPF Vervoer inzicht in haar interne organisatie en processen door een jaarlijks ISAE 3402 type II rapportage te verstrekken, waarin beheersmaatregelen zijn opgenomen. 

 Naar boven