Organisatie

Sociaal Fonds Taxi (SFT) is een stichting met een professionele organisatie die de dagelijkse leiding heeft. SFT voert beleid uit dat door het bestuur is vastgesteld. Directeur Henk van Gelderen is uitvoerend secretaris, en geeft inhoud aan het beleid dat door het bestuur is vastgesteld.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting Sociaal Fonds Taxi bestaat uit 8 leden. De helft van de leden vertegenwoordigt werkgevers, de andere helft vertegenwoordigt werknemers.

De huidige samenstelling is als volgt:

CNV Vakmensen
De heer Agostino di Giacomo Russo (plaatsvervangend secretaris)
De heer R. van der Vlugt

FNV Taxi
Mevrouw M. Jansma (voorzitter)
Mevrouw I. Filarski

KNV Taxi
De heer J. Clijsen (vice voorzitter)
Mevrouw J. Vochteloo (secretaris)
Vacature 
Mevrouw I. van Driel

Dagelijkse leiding

Op ons kantoor in Culemborg werken zo'n 25 mensen. Onze werknemers hebben door de jaren heen veel kennis en ervaring opgebouwd in de taxibranche. Hun taken zijn verdeeld over de werkterreinen:

  • CAO Taxivervoer
  • arbo en veiligheid
  • opleidingen
  • premie-inning
 Naar boven