Nieuw in de branche

Bent u eigenaar van een nieuw taxibedrijf? En heeft u personeel in dienst? Dan valt u in principe onder de werkingssfeer van de CAO Sociaal Fonds Taxi (SFT). Het is van belang dat u uw bedrijf tijdig aanmeldt bij SFT.

Waarom aanmelden?

In de CAO SFT is afgesproken dat taxibedrijven met personeel in dienst verplicht zijn om premie te betalen aan Sociaal Fonds Taxi. Dit kan ook voor detacheerders gelden. Om vast te kunnen stellen of uw bedrijf premieplichtig is, hebben wij gegevens van u nodig. Met het intakeformulier (/484,3kB) geeft u deze gegevens door.

Hoe werkt het?

Op basis van de gegevens op het intakeformulier (/484,3kB) bepalen wij of uw bedrijf onder de werkingssfeer van de CAO SFT valt. Is dat het geval? Dan berekenen wij op basis van uw geschatte heffingsloon over het lopende jaar, hoeveel SFT-premie u op jaarbasis gaat betalen. U ontvangt dan van ons een premieoverzicht. Bent u niet premieplichtig? Dan laten wij u dat per brief weten.

Lees ook:

 Naar boven