Controle arbeids- en rusttijden

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe arbeids- en rusttijdenregels voor taxichauffeurs. De regeling is vereenvoudigd om de lasten voor taxichauffeurs te verminderen. Er gelden basisregels voor iedereen, maar in overleg met OR of PVT kan een ruimere (collectieve) regeling afgesproken worden. Het is de bedoeling dat Sociaal Fonds Taxi (SFT) een rol krijgt als toezichthouder.

Intensief overleg van de regering met de brancheorganisaties: werkgeversorganisatie KNV, de vakbonden FNV en CNV, en ZZP Nederland, de organisatie van zelfstandigen zonder personeel heeft geresulteerd in overeenstemming over de wijziging van het Atbv (Arbeidstijdenbesluit vervoer). 

De brancheorganisaties hebben overeenstemming bereikt over een pakket voorstellen ten aanzien van de zeven hoofdonderwerpen uit het Atbv, te weten: pauze, rijtijd, dagelijkse rusttijd, wekelijkse rusttijd, arbeidstijd, zondagsarbeid en nachtarbeid.

Verder hebben de brancheorganisaties overeenstemming bereikt over toezicht op naleving door SFT.  Zodra het mogelijk is voor ILenT om via de Boordcomputer Taxi te handhaven, kan SFT er ook mee aan de slag. Naar verwachting zal dat na 1 oktober 2016 zijn.

Publicatie in Staatsblad:

Besluit van 8 december 2014 tot wijziging Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met vereenvoudiging regels taxivervoer

 

Overzicht nieuwe arbeids- en rusttijden taxichauffeurs per 1 januari 2015: 

 Naar boven