Stappen premie-inning

Werkgevers dragen elk jaar premie af aan Sociaal Fonds Taxi. Een enkele keer komt het voor dat bedrijven over een kortere periode premieplichtig zijn. In dat geval wijkt het stappenplan iets af. U kunt hier lezen hoe dit gaat.

Voorschotnota

In de voorschotnota staat het voorlopige premiebedrag dat u ons verschuldigd bent. Deze versturen wij in 2014 in mei. In 2015 ontvangt u de voorschotnota in januari. Pas bij de eindafrekening bepalen we het definitieve bedrag.

Verzamelloonstaat

Om uw definitieve premiebedrag voor de eindafrekening te kunnen bepalen, hebben wij een verzamelloonstaat van u nodig. Deze krijgt u meestal in februari van uw accountant. Stuur uw verzamelloonstaat uiterlijk voor 15 februari naar ons op, samen met het ingevulde formulier Opgaaf Verzamelloonstaat (/482,3kB). U hoeft niet te wachten tot wij deze bij u opvragen.

Eindafrekening

In de eindafrekening staat uw definitieve premiebedrag. Dit kan afwijken van uw voorschotnota. Soms krijgt u geld van ons terug. In andere gevallen moet u bijbetalen. Wanneer u de eindafrekening ontvangt, hangt af van de datum waarop wij uw verzamelloonstaat hebben ontvangen.

Wijziging loonsom betekent wijziging premie

Weet u nu al dat de loonsom van uw onderneming komend jaar verandert? Bijvoorbeeld doordat u meer personeel krijgt? In dat geval verandert ook het premiebedrag dat u aan ons moet afdragen. Gebruik daarom het formulier Wijziging loonsom (/476,9kB). Wij passen het bedrag in uw voorschotnota aan op de nieuwe gegevens. U krijgt hier ook bericht over. Voor 2014 ontvangt u in maart een brief. Voor 2015 ontvangt u in november 2014 een brief.

Vragen?

Voor vragen kunt u ons bereiken op telefoonnummer (0345) 478 473. Kies in het keuzemenu voor 4, afdeling premie-inning. U kunt ook e-mailen naar: Naar boven