Premie 2016

In de CAO SFT is de hoogte en de verdeling van de premies voor Sociaal Fonds Taxi (SFT) geregeld. De CAO SFT is algemeen verbindend verklaard. 

Begin 2016 geen premie, daarna wel

Dit jaar startte Sociaal Fonds Taxi vanaf 1 mei 2016 met het innen van de premie. En dus niet vanaf 1 januari 2016. Bedrijven kregen in 2016 over de maanden januari, februari, maart en april daarom geen nota.

In 2016 geldt een premiepercentage van 0,9%. De verdeling van het werkgeversdeel en het werknemersdeel is als volgt:

Periode Werknemersdeel Werkgeversdeel Totaal
 mei - december 2016  0,52%  0,38%  0,9%

Ook premie voor AOW-gerechtigden

Per 1 september 2010 moeten AOW-gerechtigden ook SFT-premie afdragen. Er geldt geen leeftijdsbovengrens meer.

Voorschotnota 2016

U ontvangt in mei een voorschotnota voor de periode mei tot en met december 2016. Hierop staat het voorlopige premiebedrag dat u ons verschuldigd bent. Pas bij de eindafrekening bepalen we het definitieve bedrag. Aan het begin van ieder kwartaal sturen wij u een premieoverzicht. Betaalt u de premie per automatische incasso? Dan ontvangt u alleen aan het begin van het jaar de voorschotnota. Daarna ontvangt u geen premieoverzichten meer.

Betaling

U kunt zelf kiezen voor betaling via automatische incasso (/97,7kB) of een factuur. Kiest u voor automatische incasso? Gebruik dan het Aanvraagformulier automatische incasso (/478,9kB). Geef aan of u per maand, per kwartaal of per jaar wilt betalen.

Blijkt uw jaarpremie lager te zijn dan 200 euro? Dan betaalt u het totaalbedrag in één keer. Dit kan per overschrijving of automatische incasso.

Verzamelloonstaat

Om uw definitieve premiebedrag te kunnen bepalen, hebben wij een verzamelloonstaat van u nodig. Stuur uw verzamelloonstaat uiterlijk voor 1 februari 2016 naar ons op, samen met het ingevulde formulier Opgaaf Verzamelloonstaat (/482,3kB). U hoeft niet te wachten tot wij deze bij u opvragen.

Hebben wij uw verzamelloonstaat op 1 februari 2016 nog niet binnen? U krijgt in dat geval een herinneringsbrief. Reageert u ook niet op deze en andere herinneringsbrieven? Dan baseren wij de eindafrekening op het aantal vergunningen dat uw onderneming heeft. Dit bedrag kan veel hoger liggen dan u normaal gesproken zou betalen.

Eindafrekening

In de eindafrekening staat uw definitieve premiebedrag. Dit kan afwijken van uw voorschotnota. Soms krijgt u geld van ons terug. In andere gevallen moet u bijbetalen. Wanneer u de eindafrekening ontvangt, hangt af van de datum waarop wij uw verzamelloonstaat hebben ontvangen.

Wijziging loonsom betekent wijziging premie

Weet u nu al dat de loonsom van uw onderneming komend jaar verandert? Bijvoorbeeld doordat u meer personeel krijgt? In dat geval verandert ook het premiebedrag dat u aan ons moet afdragen. Gebruik daarom het formulier Wijziging Loonsom (/476,9kB). Wij passen het bedrag in uw voorschotnota aan op de nieuwe gegevens. U ontvangt hierover bericht van ons.

Beschikbare formulieren:

NB: De formulieren zijn pdf-documenten die u direct op de computer kunt invullen.


 

 Naar boven