Premie 2014 - 2015

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe CAO SFT. In de CAO SFT is de hoogte en de verdeling van de premies voor Sociaal Fonds Taxi (SFT) geregeld. De nieuwe CAO SFT heeft een looptijd van 2 jaar.

Snel naar:

Begin 2014 geen premie, daarna wel

De CAO SFT is per 4 april 2014 algemeen verbindend verklaard. Sociaal Fonds Taxi int daarom premie vanaf 1 mei 2014. Wij innen dus géén premie vanaf 1 januari 2014. U krijgt in 2014 over de maanden januari, februari, maart en april daarom geen nota.

De premie-inning gaat in op 1 mei 2014. Dan geldt een premiepercentage van 0,9%. In 2015 geldt een premiepercentage van 0,6%. De verdeling van het werkgeversdeel en het werknemersdeel is als volgt:

 Periode  Werknemersdeel  Werkgeversdeel  Totaal
 mei - december 2014  0,52%  0,38%  0,9%
 januari - december 2015  0,35%  0,25%  0,6%

Ook premie voor 65-plussers

Per 1 september 2010 moeten 65-plussers ook SFT-premie afdragen. Er geldt geen leeftijdsbovengrens meer.

Voorschotnota 2014

U ontvangt in mei een voorschotnota voor de periode mei tot en met december 2014. Hierop staat het voorlopige premiebedrag dat u ons verschuldigd bent. Pas bij de eindafrekening bepalen we het definitieve bedrag. Aan het begin van ieder kwartaal sturen wij u een premieoverzicht. Betaalt u de premie per automatische incasso? Dan ontvangt u alleen aan het begin van het jaar de voorschotnota. Daarna ontvangt u geen premieoverzichten meer.

Voorschotnota 2015

U ontvangt in januari een voorschotnota voor de periode januari tot en met december 2015.

Betaling

U kunt zelf kiezen voor betaling via automatische incasso (/97,7kB) of een factuur. Kiest u voor automatische incasso? Gebruik dan het Aanvraagformulier automatische incasso (/478,9kB). Geef aan of u per maand, per kwartaal of per jaar wilt betalen.

Blijkt uw jaarpremie lager te zijn dan 200 euro? Dan betaalt u het totaalbedrag in één keer. Dit kan per overschrijving of automatische incasso.

Verzamelloonstaat

Om uw definitieve premiebedrag te kunnen bepalen, hebben wij een verzamelloonstaat van u nodig. Deze krijgt u meestal in februari van uw accountant. Stuur uw verzamelloonstaat uiterlijk voor 15 februari naar ons op, samen met het ingevulde formulier Opgaaf Verzamelloonstaat (/482,3kB). U hoeft niet te wachten tot wij deze bij u opvragen.

Hebben wij uw verzamelloonstaat in april nog niet binnen? U krijgt in dat geval een herinneringsbrief. Reageert u ook niet op deze en andere herinneringsbrieven? Dan baseren wij de eindafrekening op het aantal vergunningen dat uw onderneming heeft. Dit bedrag kan veel hoger liggen dan u normaal gesproken zou betalen.

Eindafrekening

In de eindafrekening staat uw definitieve premiebedrag. Dit kan afwijken van uw voorschotnota. Soms krijgt u geld van ons terug. In andere gevallen moet u bijbetalen. Wanneer u de eindafrekening ontvangt, hangt af van de datum waarop wij uw verzamelloonstaat hebben ontvangen.

Wijziging loonsom betekent wijziging premie

Weet u nu al dat de loonsom van uw onderneming komend jaar verandert? Bijvoorbeeld doordat u meer personeel krijgt? In dat geval verandert ook het premiebedrag dat u aan ons moet afdragen. Gebruik daarom het formulier Wijziging Loonsom (/476,9kB). Wij passen het bedrag in uw voorschotnota aan op de nieuwe gegevens. U ontvangt hierover bericht van ons. Voor het jaar 2014 sturen wij u een brief in maart. En voor het jaar 2015 ontvangt u een herinnering in november 2014.

Beschikbare formulieren:

NB: De formulieren zijn pdf-documenten die u direct op de computer kunt invullen.

Verstuurde brieven:


 Naar boven