Veiligheidsmeter

De Veiligheidsmeter is een compacte, interactieve checklist van 12 vragen over het sociaal veiligheidsbeleid van uw organisatie. Door de vragen te beantwoorden, ziet u binnen een paar minuten hoe de sociale veiligheid in uw bedrijf is geregeld. Zo krijgt u zicht op de onderwerpen waar u nog aan kunt werken.

Voor wie

De veiligheidsmeter geeft de ondernemer inzicht in zijn aanpak rond agressie en geweld in het bedrijf.

Zie ook


 

 Naar boven