Downloaden (/44,0kB)

 

Handreiking gedragscode veilig in de taxi 

De gedragscode biedt u handvatten om tot goede afspraken te komen over klantenomgang. U heeft waarschijnlijk al omgangsregels met uw personeel afgesproken, zoals kledingcodes. Deze handreiking is daar een aanvulling op. Hierin staan praktische suggesties hoe u agressie en geweld in de omgang met klanten kunt voorkomen. 

Voor wie

Voor taxi ondernemers en personeelsvertegenwoordigers die samen de gedragsregels vastleggen.

Zie ook


 

 Naar boven