Producten en diensten

    Titel Onderwerp Soort Datum
  Agressie de baas! 
  Hier vindt u achtergrondinformatie over agressie. Bijvoorbeeld hoe u het herkent, er op reageert en mee om gaat.
    28-09
  Arbocatalogus 
  De Arbocatalogus is een afspraak tussen sociale partners die voor iedereen in het taxivervoer geldt. Hierin staan afspraken over veiligheid in de taxi en hoe u lichamelijke overbelasting kunt tegengaan.
  Onderwerp:Gezond werken  07-10
  Beroepscompetentieprofiel voor taxichauffeurs 
  Het beroepscompetentieprofiel Taxichauffeur geeft een overzicht van de benodigde vakkennis en vaardigheden van een ervaren taxichauffeur.
    31-03
  Branche in cijfers 
  Hier leest u over de samenstelling van onze branche. Bijvoorbeeld hoeveel taxibedrijven er zijn in Nederland.
    01-10
  CAO 2009-2013 
  Hier vindt u de volledige tekst van de CAO Taxivervoer. Ook kunt u loontabellen downloaden.
  Onderwerp:CAO  21-09
  Cijfers branche onderzoek 2008 bekend 
  SFT publiceert de uitkomsten van het taxibranche onderzoek.
    01-10
  Cursus Effectief Casemanagement 
  De overheid stelt steeds hogere eisen aan werkgevers om terugkeer naar werk (intern of extern) te organiseren. Daarom bieden wij u nu de cursus ‘effectief casemanagement’. De cursus richt zich op de specifieke aspecten van de taxibranche.
  Onderwerp:Opleiding  24-04
  Cursus beter communiceren voor leidinggevenden 
  In de cursus 'Beter communiceren voor leidingevenden' leert u gesprekken voeren met medewerkers over hun functioneren. U oefent uw communicatievaardigheden en u leert diverse gesprekstechnieken toe te passen.
  Onderwerp:Opleiding  16-05
  Free Learning Gezond werken in de Taxi 
  In navolging van het succesvolle Rugboekje heeft SFT nu de informatie van de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting verwerkt in een online training. Aan de hand van 16 vragen kunnen taxichauffeurs iets leren over het voorkomen van klachten aan rug, nek en schouders.
  Onderwerp:Opleiding  17-11
  Handreiking gedragscode veilig in de taxi 
    28-09
  Huisartsenchauffeurs 
  Huisartsenchauffeurs moeten een speciale opleiding hebben gevolgd. SFT houdt in een register bij welke chauffeurs aan de gestelde eisen voldoen.
    20-10
  Incidentenwijzer 
    28-09
  Internetcursus 'Agressie' 
  Tijdens deze cursus leert u aan de hand van filmpjes over hoe u om kunt gaan met agressie in de taxi. Deelnemers kunnen op hun eigen tempo en in hun eigen omgeving de stof doornemen. Aan het einde maken zij een toets.
  Onderwerp:Opleiding  12-01
  Internetcursus het Rolstoel ABC 
  Het uitvoeren van rolstoelvervoer is een van de moeilijkste taken in de taxibranche. Er komt bijvoorbeeld veel kijken bij het juist vastzetten van de rolstoel en passagier. Sociaal Fonds Taxi heeft op basis van het door Inspectie Leefomgeving &Transport ontwikkelde voorlichtingsmateriaal een internetcursus laten maken waarin wordt ingegaan op meerdere aspecten van het rolstoel vervoer.
  Onderwerp:Opleiding  08-10
  Internetcursus ‘Zittend ziekenvervoer in de taxi’ 
  De internetcursus 'Zittend ziekenvervoer' biedt taxichauffeurs achtergrondinformatie over het wel en wee van passagiers die regelmatig voor behandeling naar een ziekenhuis of behandelcentrum gaan.
  Onderwerp:Opleiding  06-04
  Introductiecursus 
  De introductiecursus Leerlingenvervoer geeft chauffeurs inzicht in de reacties en denkwijze van bijzondere kinderen die gebruik maken van taxivervoer. De cursus is gratis en kan online gevolgd worden.
  Onderwerp:Opleiding  27-09
  Inwerkprogramma 
    01-10
  Kerncijfers 
    16-05
  Klachtenformulier 
  Naast normale cao-controles voert Sociaal Fonds Taxi ook aanleidingenonderzoeken uit. In sommige gevallen kunt ook met een klacht over uw werkgever bij ons terecht. Lees hier aan welke voorwaarden u in dat geval moet voldoen.
  Onderwerp:CAO  14-09
  Kofferbaksticker 
    08-10
  Lastige situaties in de taxi 
  De Toolkit 'Lastige situaties in de Taxi' biedt chauffeurs, werkgevers en opdrachtgevers hulpmiddelen hoe zij bij bepaalde lastige situaties en omstandigheden professioneel kunnen handelen. Het pakket vormt de landelijke leidraad voor het vervoer van een kwetsbare groep mensen. De internetcursus maakt chauffeurs door middel van filmpjes van praktijksituaties bewust van de risico's.
  Onderwerp:Opleiding  28-11
  Leergang Leerlingenvervoer 
  De Introductiecursus Leerlingenvervoer vormt samen met de Cursus Leerlingenvervoer de Leergang Leerlingenvervoer.
  Onderwerp:Opleiding  27-09
  Looncalculator 
  De looncalculator is een rekenmodule van SFT. Hiermee kunt u uw salaris op basis van de CAO Taxivervoer berekenen.
  Onderwerp:CAO  16-02
  Loontabellen 2009-2013 
  Onderwerp:CAO  24-11
  Voorbeeldcontracten 
  Onderwerp:CAO  24-11
  Toelichting cao-bepalingen 
  Onderwerp:CAO  24-11
  Taxibranche en arbeidsrecht: weet hoe het werkt! (2009-2013) 
  Onderwerp:CAO  24-11
  Meldingsformulier agressie leerlingenvervoer 
  Chauffeurs die te maken krijgen met agressieve leerlingen kunnen dit formulier gebruiken. Hierop doen zij verslag van wat er is gebeurd.
    03-11
  Meldingsformulier agressie-incident 
    28-09
  NEA-index 
  In opdracht van Sociaal Fonds Taxi maakt NEA jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer.
    07-11
  Omgaan met agressie 
  Deze training gaat over hoe u kunt omgaan met agressie en geweld in het taxivervoer. U oefent met acteurs praktijksituaties.
  Onderwerp:Opleiding  21-10
  Opvang en nazorg 
  Bij deze training staat de opvang en nazorg centraal die nodig is bij een agressie of geweldsincident.
  Onderwerp:Opleiding  21-10
  Overeenkomst ouders leerlingenvervoer 
  Afspraken tussen ouders en taxionderneming over het vervoer van een kind kunt u vastleggen in deze overeenkomst.
    03-11
  Pictogramkaart 
  Deze pictogramkaart geeft leerlingen op eenvoudige wijze informatie over de regels in de taxi.
    03-11
  Praktijkdag taxileraar 
  De praktijkdag is speciaal voor taxileraren die de training voor de Cursus Leerlingenvervoer hebben bijgewoond en die behoefte hebben aan verdieping van hun kennis.
  Onderwerp:Opleiding  24-03
  Praktijkgids Opvang en nazorg 
    28-09
  Praktijkrichtlijnen fysieke belasting 
  De taxibranche heeft praktijkrichtlijnen opgesteld om fysieke overbelasting te voorkomen. De richtlijnen geven precies aan wanneer chauffeurs hun rug, nek en schouders te zwaar belasten.
    24-09
  Regeling overgang vervoerscontracten 
  Gaat een vervoerscontract door een aanbesteding over op een ander taxibedrijf? Dan moet de nieuwe werkgever aan minimaal 75% van de chauffeurs een baan aanbieden. Dit is vastgelegd in de Regeling overgang vervoerscontracten. Sociaal Fonds Taxi controleert of werkgevers de regeling naleven.
  Onderwerp:CAO  25-09
  Richtlijnen en technische beveiliging 
    28-09
  Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
  Sinds 1994 moeten werkgevers een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitvoeren. Hiermee brengt u de risico’s in uw bedrijf in kaart.
  Onderwerp:Gezond werken  06-10
  Risico's in kaart 
  Hoeveel risico loopt u op een agressie-incident tijdens werk? Vul de checklist in en krijg meer inzicht in uw eigen veiligheid.
    28-09
  Rugboekje 
  Taxichauffeurs krijgen vaak last van hun rug. Hier leest u hoe u rugklachten voorkomt of beperkt.
    23-09
  SFT publiceert resultaten taxibranche onderzoek 2009-2010 
  Sociaal Fonds Taxi publiceert de resultaten van het NEA taxibrancheonderzoek 2009/2010. Naast bedrijfseconomische gegevens ging de aandacht nu ook uit naar arbeidszaken en personeelssamenstelling. Het volledige rapport kunt u online bekijken. Of vraag het boekje Kerncijfers aan. Hier staan de belangrijkste uitkomsten op een rij.
    27-10
  Stoeltoets 
  Hier leest u wat de gewenste instelmogelijkheden voor de chauffeursstoel zijn. En waar u op moet letten als u een nieuwe chauffeursstoel aanschaft of onderhoudt.
    23-09
  Subsidie Europees Sociaal Fonds 
  Subsidie Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds (ESF) vindt het belangrijk dat werknemers voldoende opleiding krijgen. Daarom gaf het ESF de afgelopen jaren subsidies aan werkgevers die investeren in de scholing van hun werknemers.
  Onderwerp:Opleiding  03-09
  CAO-boekje (2009-2013) 
  Onderwerp:CAO  24-11
  Taxibranche onderzoek 
    16-05
  Taxibrancheonderzoek 2012: bedrijven hebben het moeilijk 
  Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven in slecht weer verkeren. Voor werknemers betekent dit minder zekerheid. Dit alles als gevolg van de bezuinigingen op het contractvervoer. Het volledige rapport kunt u online bekijken.
    27-02
  Taxikrant 
  Twee keer per jaar valt de Taxikrant bij medewerkers van taxibedrijven op de deurmat. Bekijk de krant online.
    02-12
  Taxipaspoort 
  Het taxipaspoort is een hulpmiddel om de chauffeur te informeren over bijzonderheden van de leerling. Hij kan daar dan rekening mee houden en zonodig op in spelen. Deze kennis bevordert de veiligheid van het leerlingenvervoer.
    03-11
  Tilhulpmiddelen 
  Tilhulpmiddelen helpen fysieke overbelasting te voorkomen. Werkgevers kunnen samen met chauffeurs bespreken aan welke hulpmiddelen zij het meeste hebben.
    24-09
  Tips voor centralisten en planners 
    28-09
  Tips voor chauffeurs 
  Een aantal praktische adviezen over agressie voor chauffeurs. De tips zijn kort en daardoor dus makkelijk te onthouden.
    28-09
  Toolkit 
  De Toolkit Leerlingenvervoer is een onderdeel van de Leergang Leerlingenvervoer. Hier vindt u een aantal documenten die u kunt gebruiken om het vervoer van leerlingen zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen.
  Onderwerp:Opleiding  04-11
  Train-de-trainerscursus lastige situaties 
  Om effectief met de Toolkit 'Lastige situaties in de taxi' aan de slag te gaan binnen het taxibedrijf biedt SFT een train-de-trainerscursus aan. U leert onder andere hoe u de gedragscode en het protocol op uw bedrijf afstemt. En hoe u uw medewerkers op de hoogte stelt.
  Onderwerp:Opleiding  21-05
  Training Spaar je rug 
  Tijdens deze training leert u alles over een gezonde werkhouding en hoe u lichamelijke klachten kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door goed te tillen en uw stoel juist in te stellen.
  Onderwerp:Opleiding  21-10
  Training taxileraar 
  Tijdens deze training leert u hoe u de Cursus Leerlingenvervoer kunt overbrengen aan taxichauffeurs.
  Onderwerp:Opleiding  26-11
  Training ‘FinanciŽle problemen op de werkvloer’ 
  Het aantal werknemers met schulden groeit. In de taxibranche ligt dit aantal ruim boven het landelijk gemiddelde. En werknemers nemen die problemen mee naar hun werk. Hoe herkent u een werknemer met financiŽle problemen en wat kunt u als werkgever doen om erger te voorkomen?
  Onderwerp:Opleiding  24-03
  Veiligheidsmeter 
    28-09
  Vernieuwde cursus Preventiemedewerker 
  Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Naast de wijzigingen rondom het contract met de Arbodienst of bedrijfsarts heeft dit ook betrekking op een uitbreiding van de taak van de preventiemedewerker. SFT heeft de cursus hierop aangepast. Er zijn nieuwe cursusdata bekend. Schrijf u snel in!
  Onderwerp:Opleiding  14-09
  Vervolgcursus 
  Sociaal Fonds Taxi traint taxileraren die deze cursus gaan geven aan chauffeurs. U kunt hier de inhoud van de cursus bekijken.
  Onderwerp:Opleiding  26-11
  WerkVermogensMonitor 
  De WerkVermogensMonitorģ is een handig instrument voor werkgevers bij het opzetten van een pro-actief verzuimbeleid.
  Onderwerp:Gezond werken  15-03
  Werkplekonderzoek 
    01-10
  Zorgverzekering 
  Onderwerp:CAO  15-09
  Toon items binnen






















  Toon

    Naar boven