Sociaal Fonds Taxi (SFT) is er voor iedereen die in het taxivervoer werkt: werkgevers, chauffeurs, centralisten, planners en ander niet-rijdend personeel. SFT is een stichting die is opgericht door cao-partijen in de taxibranche: KNV Taxi & Zorgvervoer, FNV en CNV Vakmensen.nl.

SFT is het centrale aanspreekpunt voor de taxibranche. De medewerkers van SFT zijn expert op het gebied van arbo, veiligheid en cao en houden toezicht op de naleving van cao-bepalingen. Ook helpt SFT mee bij de ontwikkeling van taxi-opleidingen en examens. Daarnaast is SFT een belangrijke gesprekspartner voor werknemers- en werkgeversorganisaties, gebruikersgroepen, beleidsmakers en opdrachtgevers van taxi-vervoer.

SFT wordt gefinancierd uit de bijdragen van werkgevers en werknemers. Zij dragen premies af, zoals afgesproken in de cao SFT. Ook gebruikt SFT subsidies voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Wat zijn de doelen van Sociaal Fonds Taxi?

SFT zet zich in voor: 

  • goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de taxibranche;
  • vergroting van de vakbekwaamheid;
  • goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid;
  • eerlijke concurrentieverhoudingen in de bedrijfstak.
     

Bevoegdheden Sociaal Fonds Taxi

De controlebevoegdheden van SFT zijn opgenomen in een aparte cao-regeling: de cao SFT. Deze heeft een looptijd van 2,5 jaar en gaat in per 1 januari 2019 en eindigt op 30 juni 2021.