Verzuimnetwerken

Wilt u ook met collega’s ervaringen en informatie uitwisselen? Sociaal Fonds Taxi organiseert regionale netwerkbijeenkomsten over verzuim- en re-integratievraagstukken. Hiermee voorzien wij in een behoefte uit het veld. Doel is kennisuitwisseling aan de hand van praktijksituaties.

De bijeenkomsten worden geleid door een deskundige. Hierdoor kunt u direct profiteren van een helder advies. En van tips en ideeën van collega’s.

Programma

Elke bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur. Bij elke bijeenkomst wordt een verzuimcasus besproken. De bedoeling is dat elk netwerk drie keer per jaar bijeenkomt.

Data verzuimbijeenkomsten 2011

Nog niet bekend.

Aanmelden

Gebruik het aanmeldformulier als u een bijeenkomst wilt bijwonen. Staat uw regio er niet bij en wilt u in uw regio ook een verzuimnetwerk starten? Neem dan contact op met Peer Vos, via

 

 Naar boven