Subsidie Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) vindt het belangrijk dat werknemers voldoende opleiding krijgen. Daarom gaf het ESF de afgelopen jaren subsidies aan werkgevers die investeren in de scholing van hun werknemers.

De subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor opleidingen is gestopt op 31 juli 2012. Tot 31 augustus 2012 kon u nog een declaratie indienen. Na deze datum namen we geen aanvragen meer in behandeling.

Momenteel heeft Brussel nog geen nieuw budget beschikbaar gesteld.  

Let op: heeft u subsidie ontvangen in de periode 2000 - 2006 en/of 2007 - 2013?

Lees dan ook dit bericht over de gewijzigde bewaartermijn.

 Naar boven