Internetcursus het Rolstoel ABC


Het uitvoeren van rolstoelvervoer is een van de moeilijkste taken in de taxibranche. Er komt bijvoorbeeld veel kijken bij het juist vastzetten van de rolstoel en passagier. Sociaal Fonds Taxi heeft op basis van het door Inspectie Leefomgeving &Transport ontwikkelde voorlichtingsmateriaal een internetcursus laten maken waarin wordt ingegaan op meerdere aspecten van het rolstoel vervoer.

In maart 2015 is het Rolstoel ABC aangepast aan de nieuwe wettelijke regels en de actuele code VVR (veilig vervoer van rolstoelgebruikers). Verder is er een bibliotheek met tips en wetenswaardigheden aan toegevoegd.

>> naar het Rolstoel ABC

(Let op: de internetcursus is het best te bekijken in Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome of Safari.)

Voor wie?

De SFT cursus Het Rolstoel ABC is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van het rolstoelvervoer met taxibusjes. Natuurlijk is deze cursus in eerste instantie bedoeld voor de chauffeur maar ook voor andere functionarissen in een taxibedrijf is deze cursus nuttig en raden we hen aan hem te volgen.

Inhoud van de cursus

In de cursus wordt in een aantal hoofdstukken ingegaan op de risico’s van het rolstoelvervoer, de wet en regelgeving, verantwoordelijkheden van de chauffeur en de passagier ten aanzien van gordelgebruik etc. In de cursus is tevens een module opgenomen waarin aandacht wordt geschonken aan de “eigen veiligheid” van de chauffeur.

Goed en Veilig rolstoelvervoer is afhankelijk van het materiaal waarmee wordt gewerkt. Maar zeker zo belangrijk is dat de chauffeur en z’n passagier weten hoe er mee moet worden gewerkt en wat ieders verantwoordelijkheden zijn. De cursus Het Rolstoel ABC gaat hier op in.

Resultaat

De cursist wordt zich bewust van de risico’s die verbonden zijn aan deze vorm van taxivervoer zowel voor de passagiers als voor de chauffeur zelf.

Nadat de cursus is afgerond krijgt de cursist de mogelijkheid om een toets af te leggen waarmee een certificaat behaald kan worden.

Vervolgcursus

Om er zeker van te zijn dat hetgeen de cursist heeft geleerd in de dagelijkse praktijk toegepast kan worden is het van belang dat na de internetcursus een praktijktraining volgt waarin de noodzakelijke vaardigheden worden geoefend.
Sociaal Fonds Taxi organiseert regelmatig voor verschillende onderwerpen train-de-trainers bijeenkomsten voor Taxileraren. In deze bijeenkomst leren de deelnemers hoe ze met gebruik- making van het beschikbare materiaal zelf een praktijkcursus kunnen opzetten en geven.
Voor meer informatie over de train-de-trainers bijeenkomsten kunt u contact opnemen met SFT.


 Naar boven