Preventiedag 2016

Een informatieve dag voor preventiemedewerkers, personeelsfunctionarissen, PVT-/OR-leden en leidinggevenden op

woensdag 16 november

Maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing, flexibilisering en digitalisering leggen steeds meer druk op bedrijven en medewerkers. De verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid van medewerkers ligt bij werkgevers, maar is ook een zaak voor de werknemer zelf. Gezondheid en vitaliteit is van essentieel belang om het werk tot op hogere leeftijd op een goede manier vol te houden en tevens privé nog actief te kunnen zijn. Chauffeurs kunnen soms in lastige situaties terechtkomen, er worden dan hoge eisen gesteld aan hun flexibiliteit, improvisatievermogen en fysieke gesteldheid!

Daarnaast worden vanuit de overheid per 1 januari 2017 ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de Arbowetgeving. Doel is versterking van de positie van de preventiemedewerker en nauwere samenwerking met de arbodienstverleners/
arbodeskundigen. Er zullen nieuwe eisen gesteld worden aan het contract met de Arbodienst en de taakuitoefening van de bedrijfsarts. Voor de werknemer komen meer rechten over vrije toegang tot de bedrijfsarts en recht op een second opinion. Ook de status van de Preventiemedewerker zal nadrukkelijker worden door verder instemmingsrecht van de medezeggenschap bij de keuze en positionering en door meer samenwerking met de externe arbodeskundigen.

In de veilige ambiance van Fort Altena biedt SFT u een gevarieerd, praktijkgericht programma waarin ingegaan wordt op actuele onderwerpen en recente ontwikkelingen die onze bedrijven kunnen helpen goed om te gaan met de problematiek rondom preventie en inzetbaarheid. U kunt op deze dag tevens ervaringen uitwisselen met andere collega deelnemers. Kortom, echt een dag waar u iets van opsteekt!

Programma

Op woensdag 16 november ziet het programma er als volgt uit:

09.30 - 10.00 uur Ontvangst
10.00 - 11.00 uur Plenaire opening- Welkom door directeur SFT

  • Uitleg programma en actuele ontwikkelingen, o.a. over Code VVR 2017
    Voor de Code VVR zijn voor 2017 ingrijpende wijzigingen in de maak.
  • Introductie e-learning ‘Fysieke belasting’ door drs. Nico E. Knibbe, LOCOmotion.
    Dit nieuw ontwikkelde programma is een digitalisering en samenvatting van de brochures.

11.15 - 12.00 1e workshopronde
12.15 - 13.15 lunch
13.30 - 14.15 2e workshopronde
14.30 - 15.15 3e workshopronde
15.30 - 16.15 4e workshopronde/ afsluiting

Workshopprogramma

Er worden 4 workshops gegeven over praktische, actuele onderwerpen die raakvlakken hebben met veiligheid en gezondheid. De volgende workshops worden gehouden:

1. ‘In de hoofdrol: de Preventiemedewerker’ (Brenda Damkat, specialist Sociale Zekerheid, Eureca)
- In deze workshop worden de aanstaande veranderingen in de Arbowetgeving belicht. De Preventiemedewerker en de bedrijfsarts gaan een nog belangrijkere rol spelen, maar hoe doe je dat?

2. Bedrijfshulpverlening ‘op maat’ (Peter Van der Kooy en Dirkje de Vries, Shield6)
- Voorbeeld van een ‘good practice’ over hoe de opleiding Bedrijfshulpverlening voor taxichauffeurs op maat kan worden gemaakt vanwege strengere eisen vanuit opdrachtgever.
- Inclusief demo van praktische oefening in ‘Real-time scenario’.
- Passend in de eisen vanuit TX-Keur.

3. ‘De Taxibranche dementievriendelijk’ (Saskia de Jonge, Alzheimer Nederland)
- Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. We krijgen er dus allemaal mee te maken. In de familie, bij vrienden, maar ook op straat of op het werk. Maar met een klein beetje moeite kunnen we veel betekenen voor mensen met dementie én de mensen in hun omgeving. Ook als taxichauffeur kun je klanten met dementie krijgen. Tijdens de workshop aandacht voor komend opleidingsprogramma waarin handvatten worden aangereikt om goed om te gaan met klanten met dementie. Doel: Samen maken we de taxibranche dementievriendelijk! Doe je mee?

4. Vitaal met ‘Fit op de Rit’ (Peer Vos, Arbocoach SFT)
- Naar aanleiding van de resultaten uit de gehouden ESF-subsidieprojecten rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is nog duidelijker geworden wat het belang is van gezonde en vitale medewerkers, zowel voor het bedrijf als voor medewerkers zelf.
SFT wil, naast het lopende ESF-Vitaliteitsproject een nieuwe impuls geven met een bewustmakingscampagne met het programma ‘Fit op de Rit’. Dit is een laagdrempelig en kosteloos keuzeprogramma Vitaliteit, wat tevens erkend is door TX-Keur.

Locatie

De Preventiedag vindt plaats vindt plaats in Fort Altena, Tol 8 te Werkendam.

Aanmelden

Wilt u er graag bij zijn? Dan kunt u zich online inschrijven en neemt u deel aan het gehele programma inclusief alle workshops. Deelname aan de Preventiedag is gratis. U kunt uzelf inschrijven via het aanmeldformulier. Per workshop kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Schrijf u daarom snel in. Dan weet u zeker dat u er bij bent. Uiterlijk een week van tevoren ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

Let op. Mocht u zich aanmelden en onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Wij kunnen dan een andere deelnemer op de wachtlijst benaderen.


 Naar boven