Pilotproject

Schuldhulpverlening voor taxibedrijven

SFT organiseert in samenwerking met KNV Taxi en De Sociale Raadsvrouw een pilotproject “Schuldhulpverlening voor taxibedrijven”. Mocht uw bedrijf regelmatig te maken hebben met werknemers met schuldproblematiek dan is dit programma zeker aan te raden! In dit pilotproject is ruimte voor maximaal 12 deelnemende taxibedrijven.

Inhoud project:

Het project bestaat uit 4 verschillende onderdelen gericht op werkgever en op werknemer. Het programma biedt bedrijven voldoende handvatten om schuldproblemen tijdig te herkennen, effectief om te gaan met loonbeslagen en werknemers met schulden de juiste begeleiding te geven. Ook voor betreffende werknemer(s) biedt het programma directe informatie en ondersteuning.

Inhoud programma:

I. Online basiscursus "Hoe ga ik om met loonbeslagen van werknemers" (duur: ±2 uur, zie: http://www.socialeraadsvrouw-opleidingen.nl/workshop/product/ship-your-idea/).

Dit is een online workshop waarbij van elk deelnemend bedrijf één persoon van P&O/loonadministratie deze kan volgen. In deze cursus leert de deelnemer, op interactieve wijze, hoe om te gaan met een loonbeslag en wordt hij geïnformeerd over de (financiële) risico’s die het bedrijf loopt als er niet juist wordt gehandeld.

De cursus is eenvoudig in een paar uurtjes te doen en kan als naslagwerk op het bureaublad geplaatst worden.

Onderwerpen die o.a. in deze cursus aan de orde komen zijn:
- Het ontstaan van schulden/loonbeslag;
- Op welk moment krijg het bedrijf daarmee te maken en hoe dien je erop te reageren;
- Beslagvrije voet. Hoe werkt dat?
- Welke rol vervul je hierin als werkgever en waar dien je rekening mee te houden.


II. Praktijkbijeenkomst “Schuldhulpverlening”
Enige tijd nadat de deelnemers de online cursus hebben gevolgd organiseert SFT/KNV een praktijkbijeenkomst van één dagdeel waarin de deelnemers met een Schuldhulpverlener/ Budgetcoach in gaan op veel voorkomende praktijksituaties. Tevens is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan in door de deelnemers zelf aangedragen cases.

De deelnemende taxibedrijven krijgen de mogelijkheid om via SFT vooraf al vragen te stellen/cases aan te dragen voor de Schuldhulpverlener/Budgetcoach van “De Sociale Raadsvrouw”.

Duur: 1 dagdeel
Locatie: kantoor SFT te Culemborg


III. Helpdesk functie
De SFT biedt een helpdeskfunctie aan voor de P&O’er/loonadminstratie van de deelnemende bedrijven. Bedrijven (alleen vanuit werkgeverskant!) die vragen hebben m.b.t. schuldhulpverlening kunnen zich tot SFT richten, zo nodig wordt contact opgenomen met de SR of wordt doorverwezen. (Als er specifieke hulp of ondersteuning nodig is zullen bedrijven zelf afspraken moeten maken over de financiële zaken).


IV. Online workshop “Thuisadministratie voor werknemers”
Het pilotproject richt zich niet alleen op het verschaffen van kennis voor de werkgever. In het project richten we ons ook op de werknemer die met een schuldprobleem te maken heeft of dreigt te krijgen.

Voor de 12 deelnemende bedrijven zijn er in totaal 100 inlogcodes beschikbaar voor medewerkers die ondersteuning nodig hebben bij het oplossen/voorkomen van financiële problemen. Deze inlogcodes geven toegang tot een online workshop “Thuisadministratie voor werknemers” (zie: http://www.socialeraadsvrouw.nl/online-thuisadministratie).

Doelgroep: Werknemers (door de werkgever geselecteerde/benaderde werknemers die behoefte hebben aan ondersteuning op administratief en financieel gebied bij het oplossen van of voorkomen van schuldproblemen).

Inhoud van de workshop: Deelnemers aan deze workshop gaan zelf aan de slag om stap voor stap ordening aan te brengen in hun administratie. De deelnemer krijgt de beschikking over een eenvoudig digitaal formulier waarmee men inzicht krijgt over de maandelijkse/ wekelijkse inkomsten en uitgaven, waar men mogelijk inkomsten laat liggen en waar er bespaard kan worden.

Aandachtspunten

• De werkgever zal in gesprek dienen te zijn of te gaan met de medewerkers die een loonbeslag hebben of waarvan het vermoeden bestaat dat er een financieel probleem aan dreigt te komen;
• De medewerker dient toegang te hebben tot het internet;
• Wanneer de medewerker behoefte heeft aan verdergaande coaching bij het oplossen van het schuldprobleem dan kan daar “De Sociale Raadsvrouw” voor worden gevraagd, dit valt echter buiten het pilotproject, de medewerker of u als werkgever zal daar dan rechtstreeks met “De Sociale Raadsvrouw” afspraken over moeten maken.

Wat kost deelname aan dit pilotproject?

SFT koopt ten behoeve van het pilotproject:
• Eén abonnement voor de online workshop “Thuisadministratie voor werknemers” à € 20 per maand (max. 100 deelnemers) voor de looptijd van 1 jaar.
• 12 inlogcodes voor de online workshop “Hoe om te gaan met loonbeslagen van uw werknemers”
• Praktijkmiddag

Totale kosten per deelnemend bedrijf : € 175, - (incl. gemiddeld 8 inlogcodes voor uw medewerkers)
SFT bijdrage: -/- € 100, -
Eigen bijdrage per bedrijf: € 75, -

Heeft u interesse? Stuur ons dan het aanvraagformulier voor meer informatie over het project.

 Naar boven