Een grapje maken, een schouderklopje geven of een passagier helpen met het vastmaken van de gordel. Dit is de dagelijkse praktijk voor veel taxichauffeurs, het hoort bij het werk. Deze situaties lijken misschien onschuldig, maar de passagier kan ze als ongewenst ervaren. Binnen het contractvervoer wordt vaak een groter beroep gedaan op de behulpzaamheid van de chauffeur. Maar waar ligt de grens?

De Toolkit 'Lastige situaties in de Taxi' biedt chauffeurs, werkgevers en opdrachtgevers hulpmiddelen hoe zij bij bepaalde lastige situaties en omstandigheden professioneel kunnen handelen. Het pakket vormt de landelijke leidraad voor het vervoer van een kwetsbare groep mensen naar en van instellingen, dagopvang, ziekenhuis, werk en scholen.

De Toolkit 'Lastige situaties in de Taxi' bestaat uit:

  • Gedragscode
  • Protocol
  • Internetcursus
  • Train-de-trainerscursus (nog in ontwikkeling)

Gedragscode

Lastige situaties voorkomen wordt eenvoudiger als de chauffeur zich houdt aan een aantal gedragsregels. In de gedragscode zijn elf gedragsregels opgenomen. Als basis hiervoor geldt dat de chauffeur zich bewust is van zijn gedrag, kennis heeft van de achtergrond van de passagiers en dat hij een professionele afstand bewaart. Dit helpt hem om zich in te leven in zijn passagiers en het voorkomt een verkeerde interpretatie van zijn gedrag.

Protocol

Het protocol gaat in op problemen die onder meer veroorzaakt worden door seksuele intimidatie, agressie en discriminatie. Het biedt vervoersbedrijven handvatten om met de gedragscode aan de slag te gaan binnen de eigen organisatie. Het protocol bestaat uit een toelichting op de gedragscode en een helder stappenplan waarin precies staat hoe chauffeurs en leidinggevenden kunnen reageren in zulke lastige situaties. Samenwerking, afstemming en heldere communicatie met opdrachtgevers is hierbij van groot belang.

Internetcursus (met certificaat)

Seksueel ongewenst gedrag is een actueel onderwerp en blijkt ook in de taxibranche tot problemen en onduidelijkheden te leiden. Daarom ligt in de internetcursus het accent op dit onderwerp. Filmpjes van praktijksituaties maken de deelnemer bewust van de risico's. De toepassing van het protocol en de gedragscode komen uitgebreid aan bod. Aan het einde van de cursus kan de deelnemer ervoor kiezen om een korte toets te doen. Als alles goed is afgerond, ontvangt de deelnemer een digitaal certificaat.

  • Internetcursus

    (Let op: de internetcursus is het best te bekijken in Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome of Safari.)

Train-de-trainerscursus

Om effectief met de Toolkit aan de slag te gaan binnen het taxibedrijf zal de werkgever de gedragscode en het protocol op z’n bedrijf moeten afstemmen. Het is aan te bevelen dat met medewerkers te communiceren. Om deze taak goed uit te kunnen voeren biedt Sociaal Fonds Taxi de mogelijkheid om deel te nemen aan een train-de-trainerscursus over dit onderwerp. Deelnemers aan deze cursus ontvangen een handboek met al het (video)materiaal van de Toolkit. 

 

Sociaal Fonds Taxi heeft het cursusmateriaal samen met de CED-Groep en ABC Taxikeurmerk Advies & Training ontwikkeld.

 Naar boven