Contractvervoer

In deze internetcursus leert u wat u kunt verwachten bij het vervoeren van leerlingen in het speciaal onderwijs en volwassenen met een verstandelijke beperking. U krijgt handreikingen hoe u hier mee om moet gaan. Zo gaat u beter voorbereid op pad. Aan het einde van de cursus volgt een korte toets. Deelnemers die de toets halen, ontvangen per e-mail een certificaat van deelname van Sociaal Fonds Taxi. De internetcursus ‘Contractvervoer’ duurt 71 minuten. 

Voorheen was deze cursus alleen gericht op het leerlingenvervoer. Hij is sinds juni 2017 geactualiseerd en wat breder opgezet. De cursus behandelt diverse vormen binnen het contractvervoer en u wordt bekend gemaakt met verschillende scholen voor speciaal onderwijs en verschillende zorginstellingen. De cursus kan gebruikt worden als voorbereiding voor een thematisch werkoverleg of een bedrijfstraining, bijvoorbeeld voor trainingen die vanuit TX-Keur zijn voorgeschreven.

Voor wie

Deze cursus is zeer geschikt voor met name nieuwe chauffeurs. Zij hebben vaak geen idee hoe ze met bepaalde leerlingen of met verstandelijk gehandicapten om moeten gaan. Uiteraard is de cursus ook interessant voor chauffeurs met ervaring en begeleiders binnen het leerlingenvervoer.

Inhoud

Aan de hand van filmpjes over praktijksituaties maakt u kennis met de wereld van het Contractvervoer. De cursus richt zich op het omgaan met passagiers met een verstandelijke beperking en op het gedrag van kinderen. Hoe denken zij? Waarom doen ze wat ze doen? Wat is een effectieve aanpak?

>> Start de internetcursus Contractvervoer

(Let op: de internetcursus is het best te bekijken in Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome of Safari.)

Zie ook:

 Naar boven