Naar beter contractvervoer

 

Vervoerders, opdrachtgevers én gebruikersorganisaties werken samen aan de kwaliteitsverbetering van het contractvervoer. In 2009 verschenen de handboeken Professioneel Aanbesteden, die door de betrokken partijen gezamenlijk zijn ontwikkeld. Als gevolg hiervan zijn de trajecten ‘Naar beter contractvervoer’ en ´Grip op vervoer´ gestart. ´Naar beter contractvervoer´ stimuleert via bijeenkomsten, nieuwsbrieven en een website het gesprek tussen aanbesteder en vervoerder.

 

In de afgelopen jaren is geregeld geklaagd over de kwaliteit van het contractvervoer. Klachten zoals lange wachttijden, niet altijd vriendelijke chauffeurs en slechte klachtenafhandeling zetten de toon in de media en bereikten ook de Tweede Kamer. Dat was dan ook de reden voor verdiepend onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat het beeld over contractvervoer vooral door incidenten wordt gevormd. Ook werd duidelijk dat vooral de aanbestedingen van vervoer en de monitoring van het contract niet altijd goed verlopen.

Handboeken

Voor het rijk, aanbesteders, vervoerders en gebruikers waren deze onderzoeksresultaten de aanleiding om de handen ineen te slaan. Er zijn inmiddels vier handboeken en een website Professioneel Aanbesteden ontwikkeld. Hierin staan handreikingen voor het maken van goede afspraken over kwaliteit van te leveren prestaties en het betrekken van gebruikersorganisaties.

  1. Professioneel aanbesteden Regiotaxi, Wmo-vervoer en Valys

  2. Professioneel aanbesteden leerlingenvervoer

  3. Professioneel aanbesteden AWBZ-vervoer

  4. Professioneel aanbesteden zittend ziekenvervoer

Ambitie

De handboeken zijn een middel en geen doel op zich. Het is de bedoeling dat ze een positieve impuls geven aan de kwaliteit van het contractvervoer. ‘Naar beter contractvervoer’ wil de kwaliteit van het contractvervoer binnen een paar jaar flink verhogen, in het belang van de reiziger. De voordelen van het gebruik van de handboeken worden daarom de komende tijd actief onder de aandacht gebracht.

Interesse?

Wilt u graag op de hoogte blijven of deelnemen aan een bijeenkomst? Surf dan naar:

 www.naarbetercontractvervoer.nl 

Hier vindt u ook factsheets, een toolkit voor bijeenkomsten, brochures, flyers en praktijkvoorbeelden.
 

 Naar boven