Pilotproject LBP

Bij Levensfasebewust personeelsbeleid (LBP) draait het erom dat je helder krijgt welke maatregelen nodig zijn om werknemers zo lang mogelijk goed, gezond, gemotiveerd en met plezier hun werk te laten doen. Zowel werkgevers als werknemers zullen de vruchten plukken van LBP. Want gemotiveerde werknemers zijn productieve werknemers. Het project Levensfasebewust personeelsbeleid binnen de taxibranche bevindt zich in een pilotfase.

Via de pilot worden wensen, behoeften en knelpunten van werkgevers en werknemers in kaart gebracht. Op basis hiervan ontwikkeld de projectgroep oplossingen en instrumenten om medewerkers gezond aan het werk te houden. Vervolgens moet dit leiden tot een pakket aan maatregelen die ook bij andere taxibedrijven toegepast kunnen worden. Aan het pilotproject LBP werken 6 pilotbedrijven mee:

  • Connexxion Taxi Services (Enschede),
  • Meditaxi,
  • Vervoersmanagement Noord Nederland,
  • Taxi Van den Hout,
  • Taxi Haars en
  • Munckhof Taxi (Horst)

Uitvoering van de pilot

Om informatie te vergaren werden in het eerste kwartaal van 2011 gesprekken gevoerd met directies, P&O’ers en leden van de Personeelsvertegenwoordigingen.

Aan werknemers werd gevraagd om deel te nemen aan een enquête. Velen hebben hieraan meegewerkt. In de enquête kwamen onder andere vragen aan de orde over hoe tevreden bent u over uw huidige werksituatie, rooster, opleidingsmogelijkheden of toekomstperspectief, en, wat zijn voor u redenen om in het bedrijf te blijven werken, denk aan contact met klanten, contact met leidinggevenden, sfeer, huidige werktijden, etc.

Maatwerk

Aan de hand van de uitkomsten gaat de projectgroep samen met directie en personeels-vertegenwoordiging van elk pilotbedrijf na wat voor maatregelen er nodig of mogelijk zouden zijn. Daarbij gaat het om maatwerk. Individuele wensen/mogelijkheden kunnen per persoon, leeftijd, geslacht, gezinssituatie, maar ook per bedrijf verschillend zijn.

Afronding

Het project LBP is in januari 2011 gestart en loopt bij de pilotbedrijven door t/m juli 2011. De pilotbedrijven krijgen dan advies voor verbeteringen. Daarnaast worden de ervaringen en conclusies uit de onderzoeken gebruikt om een overzicht met werkbare instrumenten en goede voorbeelden op te stellen. Andere bedrijven in de taxibranche die aan de slag gaan met LBP kunnen hiervan gebruik maken. Naar verwachting is eind 2011 dit pakket aan maatregelen gereed. Mogelijk kunnen de uitkomsten van de pilot ook aanleiding zijn om bepaalde onderwerpen mee te nemen in de komende CAO-onderhandelingen.

SFT voert het project uit in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO en Basis & Beleid organisatieadviseurs.
 

 Naar boven