Download Code VVR (/1.494,6kB)

Vernieuwde Code VVR

Een rolstoeler wordt het veiligst vervoert als hij overstapt naar een gewone autostoel. De rolstoel gaat dan als bagage mee. Als de rolstoeler die overstap niet kan maken, is het van belang dat hij veilig vervoerd kan worden in de rolstoel. De  Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (Code VVR) geeft taxichauffeurs, taxibedrijven, rolstoelpassagiers en gemeenten richtlijnen om rolstoelgebruikers veilig te vervoeren.

>> Code VVR gratis als pdf downloaden (/1.494,6kB)

 

 

Bij de uitwerking zijn verschillende belanghebbende partijen betrokken. Nieuw ten opzichte van de vorige versie is de aanpassing aan de meest recente wet- en regelgeving. Ook zijn er nieuwe praktijkgerichte inzichten beschreven.

De Stichting Vast = Beter en bedrijven, organisaties en overheden die betrokken zijn bij, of een relatie hebben met, het vervoeren van rolstoelgebruikers hebben daaraan bijgedragen.  

Ook interessant:

 Naar boven