De checklist Risico’s in kaart geeft aan of u veel of weinig risico loopt op een agressie-incident in de taxi. Door het beantwoorden van de vragen krijgt u inzicht in welke factoren een rol spelen bij agressie. En bent u zich meer bewust van onveilige situaties en wat u kunt doen om incidenten te voorkomen of te beperken.

 

Voor wie

De checklist is voor chauffeurs die willen weten hoeveel kans zij lopen op een agressie incident in hun werk.

Zie ook: