Bij gezondheidsklachten of problemen die (vermoedelijk) te maken hebben met de werkpleksituatie, kan een werkplekonderzoek plaatsvinden. De arbocoach bezoekt het bedrijf en houdt een kort interview en beoordeelt de werkplek. De uitkomsten ontvangt het bedrijf in een verslag met aanbevelingen.

Sociaal Fonds Taxi neemt de kosten van een onderzoek voor haar rekening. Het bedrijf betaalt zelf vervolgacties zoals aanpassingen op de werkplek.

Voor wie

Voor werknemers in de taxibranche met (gezondheids-)klachten die (vermoedelijk) te maken hebben met het werk.