Het Taxipaspoort is een document ter grootte van een A5 formulier. Het bevat een foto van de passagier, contactinformatie, medische gegevens en sociale (gedrag) gegevens. De leerling bevestigt het taxipaspoort aan zijn tas.

Voor wie

Chauffeurs kunnen de informatie op het taxipaspoort in één oogopslag lezen en zijn dan geïnformeerd én voorbereid op eventuele calamiteiten.  

Doel

Het taxipaspoort is een hulpmiddel om de chauffeur te informeren over bijzonderheden van de leerling. Hij kan daar dan rekening mee houden en er zonodig op in spelen. Het stelt de chauffeur in staat de juiste acties te ondernemen wanneer er iets ‘vreemds’ gebeurt tijdens de taxirit. Indien nodig zou de chauffeur direct contact kunnen opnemen met ouders of verzorgers. Deze kennis bevordert de veiligheid van het leerlingenvervoer.

Downloaden

Het taxipaspoort kan gratis aangemaakt worden via de www.taxipaspoort.nl. Hier zijn ook de plastic hoesjes te bestellen. Het Taxipaspoort is niet verplicht maar dient te worden beschouwd als een hulpmiddel.