Een gespreksformat

Deze overeenkomst kunt u gebruiken tijdens een intakegesprek met de ouders van een leerling die gebruik maakt van het leerlingenvervoer. U kunt de spelregels van het taxivervoer toelichten en de ouders kunnen informatie over hun kind bij u kwijt. Het aangeboden formulier is bedoeld als format. U kunt het daarom wijzigen naar uw eigen behoefte.

Voor wie

De taxiondernemer gebruikt de overeenkomst om het gesprek aan te gaan met de ouders.

Doel

Deze overeenkomst heeft tot doel heldere afspraken te maken tussen ouders en taxionderneming over het vervoer van een kind. Het gaat daarbij enerzijds over het vaststellen van de spelregels die gelden voor het vervoer en over het opleggen van eventuele sancties als één van de betrokkenen zich niet aan de spelregels houdt. Anderzijds is er in deze overeenkomst gelegenheid om voor het vervoer belangrijke informatie over het kind vast te leggen.