Naast normale controles voeren wij ook aanleidingsonderzoeken uit. Bijvoorbeeld als we een klacht ontvangen van een vakbond over iets dat voor heel de taxibranche belangrijk is. Klachten die alleen in het belang zijn van een persoon, nemen wij niet in behandeling.

Ik heb een klacht over mijn werkgever. Bij wie kan ik terecht?

U kunt alleen met een klacht over uw werkgever bij Sociaal Fonds Taxi terecht als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• Uw werkgever overtreedt een cao-bepaling die in onze kernbepalingen staat. 
• Uw werkgever benadeelt hiermee meerdere werknemers.
• U kunt uw klacht onderbouwen en heeft documenten die de overtreding aantonen. Gaat het om een overtreding van de loonsinschaling dan zijn dit bijvoorbeeld salarisstroken en diploma’s.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Gebruik hiervoor het klachtenformulier. Stuur ons het ingevulde formulier per post of naar info@sociaalfondstaxi.nl. U krijgt een ontvangstbevestiging zodra uw klacht binnen is. 
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Ga dan naar uw vakbond of werknemersorganisatie.

Privacy

Het bedrijf waarover u een klacht heeft ingediend, heeft recht op privacy. Wij kunnen u daarom niet meer informatie geven over de verdere behandeling van uw klacht.