Voor een cao-controle moeten werkgevers gegevens aanleveren. Sociaal Fonds Taxi maakt daarvoor gebruik van de gegevens van de Boordcomputer Taxi (BCT). Met een online portaal biedt Sociaal Fonds Taxi werkgevers de mogelijkheid om via een veilige weg gegevens van de Boordcomputer taxi digitaal aan te leveren.

> Direct naar het SFT Portaal

Hoe levert u gegevens aan via het SFT Portaal?

U ontvangt van ons een brief waarin wij aankondigen dat wij een cao-controle gaan uitvoeren voor uw organisatie. In deze brief vragen wij u om BCT-bestanden aan te leveren via het SFT Portaal.

We zetten de te volgen stappen kort voor u op een rij:

  1. U krijgt toegang tot het SFT Portaal met uw gebruikersnaam en wachtwoord uit de brief.
  2. Om de bestanden veilig te kunnen versturen maakt u gebruik van de TaxiTool.  Dit is een klein programma dat u vanuit het SFT Portaal naar uw computer downloadt.
  3. Om de TaxiTool te kunnen gebruiken is het van belang dat u Java 8 op uw computer geïnstalleerd heeft.
  4. Zodra Java 8 en de TaxiTool correct geïnstalleerd zijn op uw computer, kunt u de TaxiTool starten. De teksten en knoppen op de schermen wijzen u de weg. U selecteert de bestanden die u moet aanleveren, waarna u de bestanden digitaal kunt versturen.  

Handleiding

Veelgestelde vragen

De TaxiTool vraagt of ik een nieuwe verzameling wil starten of dat ik verder wil gaan met verzamelen. Wanneer moet ik wat doen?

De eerste keer dat u de TaxiTool gebruikt, moet u kiezen voor ‘start nieuwe verzameling’. Start u de TaxiTool daarna nog een keer, kiest dan voor ‘ga verder met verzamelen’. Zolang de cao-controle nog niet is afgerond, blijft u kiezen voor ‘ga verder met verzamelen’. Als de cao-controle is afgerond en u wordt daarna gevraagd bestanden aan te leveren voor een nieuwe controle, kies dan voor ‘start nieuwe verzameling’. Zolang de nieuwe cao-controle nog niet is afgerond, blijft u kiezen voor ‘ga verder met verzamelen’.

De bestanden staan in mappen waarin ook andere bestanden staan. Wat nu?

De TaxiTool zoekt zelf uit welke type bestanden het moet opsturen. Het stuurt alleen arbeidstijden- en rittenbestanden op. Andere bestanden worden simpelweg overgeslagen; ze worden ook niet op de schermen van de TaxiTool getoond.

De bestanden staan in mappen waarin ook BCT-bestanden van een andere periode staan. Wat nu?

De TaxiTool zal alle bestanden inlezen, ook die van periodes die buiten de cao-controle vallen. Het zal ook alle bestanden opsturen. De gegevens van de bestanden buiten de cao-controle worden niet verwerkt. Het maakt dus niet uit als u bestanden van buiten de cao-controleperiode laat opsturen, hooguit bent u meer tijd kwijt met het versturen.

Ik heb niet alle gevraagde bestanden, wat nu?

Verstuur de bestanden die u wel heeft en neem contact op met SFT.

Hoe lang kan het versturen duren?

De duur van het versturen hangt sterk af van de hoeveelheid bestanden die u moet aanleveren en de snelheid van uw internetverbinding. U kunt de voortgang van het versturen zien.

Kan ik het versturen onderbreken?

Ja, dat kan. U kunt dan op een later tijdstip het versturen hervatten. Ga naar het tabblad ‘Versturen’ en klik op de knop ‘Pauzeer versturen’ om het versturen te onderbreken. Het pauzeren kan enige tijd duren, u ziet dan de melding 'Bezig met pauzeren'. 

Als het pauzeren afgerond is, kunt u de TaxiTool stoppen en later weer starten om het versturen voort te zetten. Daarvoor gaat u naar het tabblad ‘Versturen’ en klikt u op de knop ‘Start verzenden’.

Hoeveel bestanden kan ik versturen?

U kunt maximaal 100.000 bestanden versturen. Indien u de maximale capaciteit overschrijdt, krijgt u tijdens het inlezen van de bestanden in de TaxiTool een foutmelding. Neemt u dan contact op met SFT, dan helpen wij u verder.

Het versturen van bestanden lijkt niet meer verder te gaan. Wat nu?

Tijdens het versturen wordt getoond hoeveel bestanden er nog verstuurd moeten worden. Als de teller niet meer verder afloopt, klik dan op ‘pauzeer versturen’. Na enkele ogenblikken kunt u weer verder gaan met verzenden door op ‘start verzenden’ te klikken.

Ik wil later nog bestanden toevoegen. Hoe doe ik dat?

Ook nadat u bestanden verstuurd heeft, kunt u bestanden selecteren en versturen. Ga daarvoor naar het tabblad ‘BCT’ in de TaxiTool. Zijn de knoppen om te selecteren lichtgrijs? Dan heeft u eerder aangegeven dat u klaar was met selecteren. Ga dan naar het tabblad ‘Versturen’ en zet het vinkje onderaan het scherm uit. U wordt dan gevraagd uw logingegevens in te vullen. Is dat gelukt, dat kunt u in het tabblad ‘BCT’ weer bestanden selecteren.

Ik heb bestanden toegevoegd, maar de TaxiTool lijkt niet te reageren.

Als u bestanden geselecteerd heeft, worden de bestanden ingelezen en gecontroleerd. Afhankelijk van de hoeveelheid bestanden, neemt dat enige tijd in beslag. de voortgang van het inlezen wordt op het scherm getoond. Reageert het scherm niet meer, wacht dan rustig af tot het inlezen afgerond is.

Ik heb verkeerde bestanden geselecteerd, wat nu?

Zolang geselecteerde bestanden nog niet verstuurd zijn, kunt u in het tabblad ‘BCT’ de bestanden weer verwijderen. Klik daarvoor op de bestandsnaam en daarna op de knop ‘Verwijder selectie’.

Ik heb verkeerde bestanden verstuurd, wat nu?

U kunt verstuurde bestanden niet meer verwijderen. Heeft u bestanden voor een andere periode dan de controleperiode verstuurd? Dan hoeft u niets te doen.

Heeft u bestanden verstuurd die niet tot de ondernemingen behoren waarvoor de controle is? Neem dan contact op met SFT via controle@sociaalfondstaxi.nl of 0345-478484.

Hoe weet ik of ik alle bestanden geselecteerd heb?

U dient alle BCT-bestanden van alle taxi’s waar tijdens de controleperiode mee gereden is, te selecteren. Selecteer ook de bestanden die de eerste en laatste dag van de controleperiode bevatten. De TaxiTool kan en mag niet voor u controleren of u alle benodigde bestanden daadwerkelijk geselecteerd hebt, dit wegens de privacywetgeving.

De TaxiTool geeft wel informatie die u kan helpen om te bekijken of u alle bestanden geselecteerd hebt. Het tabblad ‘Overzicht’ van de TaxiTool geeft aan van welke voertuigen u bestanden hebt geselecteerd. Ook kunt u hier zien welke chauffeurs in de bestanden voorkomen. In het tabblad ‘BCT’ en het tabblad ‘Versturen’ kunt u zien voor welke periode en welk voertuig een bestand gegevens bevat. De naam van het bestand bevat het kenteken van het voertuig. De naam van het bestand eindigt met twee tijdstippen in het formaat . Deze twee tijdstippen geven aan over welke periode het bestand gegevens bevat. De naam van een bestand begint met ‘Arbeidstijd’ of ‘Ritadministratie’. U dient van alle voertuigen beide type bestanden te versturen.

Hoe kan ik bestanden uit verschillende mappen selecteren?

In het tabblad ‘BTC’ kunt u bestanden selecteren. U kunt dat doen door de bestanden zelf te selecteren (knop ‘Selecteer bestanden’) of door mappen te selecteren waar de bestanden in staan (knop ‘Bestandsmap toevoegen’). Als u een bestandmap selecteert, kunnen de bestanden die in mappen binnen de geselecteerde map staan, wel of niet worden meegenomen. Dat doet u door wel of geen vinkje te zetten bij ‘zoek ook in onderliggende mappen’.

Ik selecteer bestanden, maar ze worden niet in de TaxiTool getoond.

De TaxiTool bekijkt of bestanden die u selecteert, van het type zijn dat verstuurd moet worden. Alleen de te versturen bestanden worden getoond. Dit zijn arbeidstijd- en ritadministratiebestanden. Bestanden van verouderde versies van de BCT worden niet ondersteund. Omdat ze niet verstuurd worden, worden ze ook niet in de TaxiTool getoond.

Ik zie een bestand sft-import-app.jnlp. Waar is die voor?

Het sft-import-app.jnlp-bestand wordt gebruikt voor het downloaden van de TaxiTool. Als u er op klikt, wordt de TaxiTool gedownload en gestart. U hoeft verder niets met het bestand te doen. Als er een nieuwe versie van de TaxiTool wordt uitgebracht, wordt deze automatisch gedownload. U hoeft het sft-import-app.jnlp-bestand daarvoor niet te verwijderen.

Ik zie chauffeursnaam 'geen arbeidstijden', hoe kan dat?

De chauffeursnaam komt alleen voor in de arbeids-, rij-, en rusttijdenbestanden, en niet in de ritadministratiebestanden. Als u eerst de ritadministratiebestanden selecteert, wordt de naam 'geen arbeidstijden' aan de chauffeur toegekend. Worden later arbeids-, rij-, en rusttijdenbestanden geselecteerd, dan zal de naam 'geen arbeidstijden' vervangen worden door de naam van de chauffeur. Als u alle bestanden geselecteerd hebt, zou de naam 'geen arbeidstijden' niet meer moeten voorkomen. Is dat toch het geval, dan is er mogelijk iets niet in orde met de BCT-bestanden. U kunt de bestanden gewoon naar SFT sturen.

Ik zie chauffeursnaam 'geen chauffeurskaart', hoe kan dat?

De chauffeur kan op de BCT in de taxi inloggen met zijn chauffeurskaart of door het intikken van zijn chauffeursnummer. De chauffeursnaam wordt van de chauffeurskaart gelezen. De TaxiTool kent de naam 'geen chauffeurskaart' toe als een chauffeur zijn chauffeursnummer heeft ingetikt. Als er later bestanden geselecteerd worden waarbij de chauffeur wel zijn chauffeurskaart heeft gebruikt, wordt de naam 'geen chauffeurskaart' vervangen door de naam van de chauffeur.

Ik zie een getal achter een chauffeursnaam, wat is dat?

Het systeem van SFT kan en mag geen chauffeursnummers gebruiken. Het systeem gebruikt alleen de naam van de chauffeur. Om chauffeurs van elkaar te kunnen onderscheiden, wordt een nummer achter een naam gezet als de naam bij meerdere chauffeurs voorkomt.

Er kan een pdf gemaakt worden, waar is die voor?

In het tabblad ‘Overzicht’ en het tabblad ‘Verzendresultaat’ kunt u een pdf maken. Het maakt niet uit vanaf welk tabblad u de pdf maakt. De pdf toont de gegevens van de cao-controle (zoals de periode) en informatie over de geselecteerde en verstuurde bestanden. De pdf kunt u bewaren zodat u laten kunt nakijken welke data u verstuurd heeft.

Ik heb een pdf gemaakt, maar die kan ik niet bekijken. Wat nu?

Als u hebt aangegeven op welke plaats de pdf opgeslagen moet worden, wordt gestart met het maken van de pdf. Als u heel veel bestanden heeft geselecteerd, kan dat enige tijd duren. Wacht tot het scherm getoond wordt met de tekst 'pdf bestand aangemaakt'. De pdf is dan gereed.

Hoe lang het aanmaken van de pdf duurt, is afhankelijk van uw systeem en het aantal bestanden dat geselecteerd is. Dit is maximaal een paar minuten.

Ik heb de TaxiTool gestopt. Hoe kan ik hem weer starten?

U kunt de TaxiTool altijd starten door via een browser te gaan naar https://taxi.sftportaal.nl/#/taxi/login. Als het logo van SFT op uw desktop staat, kunt u ook daar op klikken om de TaxiTool te starten. Ook kunt u de tool starten via het Windows startmenu.

Na opnieuw starten, zie ik niet meer wat ik ervoor gaan heb.

De TaxiTool slaat de acties die u uitgevoerd hebt op op een bestand. Als u de TaxiTool weer start, wordt gevraagd of u verder wilt gaan met verzamelen of een nieuwe verzameling wilt starten. Als u kiest voor een nieuwe verzameling, worden de acties die u eerder gedaan hebt, gewist.

Als u aangegeven hebt dat u verder wilt gaan met verzamelen, worden de eerdere uitgevoerde acties ingelezen. Als dat inlezen niet lukt, is het waarschijnlijk dat u de vorige keer een andere browser heeft gebruikt om de TaxiTool te starten. Start dan opnieuw met de eerder gebruikte browser. Zijn er instellingen van uw browser gewijzigd? Neem dan contact op met SFT via controle@sociaalfondstaxi.nl of 0345-478484.

N.B. ook al worden eerdere acties niet getoond, bestanden die u eerder verstuurd heeft naar SFT worden niet verwijderd. Weet u niet meer welke bestanden dat waren? Geen probleem, selecteer en verstuur gewoon alle bestanden opnieuw.

Ik krijg de vraag om te verklaren dat ik alle bestanden voor deze cao-controle geselecteerd heb. Waarom is dat?

U bent er zelf verantwoordelijk voor om alle BCT-bestanden betreffende de cao-controle te selecteren en te versturen. Als u aangeeft dat alle bestanden geselecteerd zijn, wordt dat doorgegeven aan SFT. Nadat alle bestanden ontvangen zijn, kan SFT beginnen met de cao-controle.

Het versturen lukt niet. Ik krijg een melding dat data-aanlevering niet meer is toegestaan. Wat nu?

Als u aangegeven heeft alle bestanden verstuurd te hebben en SFT de cao-controle gaat uitvoeren, zorgen we ervoor dat u geen gegevens meer kunt toevoegen. Dit om te voorkomen dat tijdens de controle de gegevens wijzigen. Neem contact op met SFT als u nog bestanden wilt aanleveren als data-aanlevering niet meer is toegestaan.