Hier vindt u alle informatie over de cao Taxivervoer en de cao-controles die Sociaal Fonds Taxi uitvoert. Ook leest u meer over de OPOV-regeling. Wilt u meer weten over de afdrachten aan Sociaal Fonds Taxi? Of over de bevoegdheden van de controleurs? Bekijk dan de cao SFT.

Cao Taxivervoer

KNV Taxi- en Zorgvervoer heeft met vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen de cao Taxivervoer gesloten met als looptijd 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018. 
Lees meer..

Cao SFT

De controlebevoegdheden van Sociaal Fonds Taxi zijn opgenomen in een aparte cao-regeling: de cao SFT. Deze heeft een looptijd van 1,5 jaar en gaat in per 1 januari 2018 en eindigt op 30 juni 2019. De cao SFT is per 6 januari 2018 algemeen verbindend verklaard.

Handige informatie

Vraagt u zich af hoe wij de naleving van de cao controleren, hoe u het loon van uw medewerker berekent, wat een bedrijfsoordeel is en hoe het zit met detacheringsbureau's? Dan kunt u dat nalezen op de pagina's in de rechter kantlijn. Ook leggen we een aantal artikelen in de cao nader uit. Meer informatie leest u onder 'toelichting op de cao'.