Bij het inwerken van nieuwe chauffeurs en andere medewerkers is het van belang om aandacht te besteden aan klantenomgang en beroepshouding. Belangrijk hierbij is dat er ook voldoende aandacht is voor arbo-aspecten die helpen bij het voorkomen van agressie, fysieke overbelasting of verhoogde werkdruk. 

Verder komen ook een aantal praktische zaken aan bod. Zoals ziekteverzuim en bedrijfskleding. In dit protocol inwerkprogramma vindt u checklists voor het inwerken van een nieuwe medewerker. En tips hoe u dit het beste kunt doen.