Bij  gezondheidsklachten of problemen die (vermoedelijk) te maken hebben met de werkpleksituatie bij één of meerdere werknemers kan een werkplekonderzoek plaatsvinden. De arbocoach bezoekt het bedrijf en houdt een kort interview en beoordeelt de werkplek(ken). De uitkomsten ontvangt het bedrijf in een verslag met aanbevelingen. Sociaal Fonds Taxi neemt de kosten van een onderzoek voor haar rekening. Het bedrijf betaalt zelf vervolgacties zoals aanpassingen op de werkplek.