De inhoud van de website sociaalfondstaxi.nl is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet correct is. Sociaal Fonds Taxi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie en omschrijvingen van activiteiten op deze website. Dat is eveneens van toepassing op de aan de cao ontleende teksten en loontabellen. Hiervoor gelden uitsluitend de officiële teksten en loontabellen van de cao's. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Sociaal Fonds Taxi draagt voorts geen verantwoordelijkheid voor informatie op Internet pagina's waarnaar op de website van Sociaal Fonds Taxi wordt verwezen.

Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die een bezoeker op de website achterlaat, al dan niet met behulp van 'cookies', ‘form processing’ of op enige andere manier, zal door Sociaal Fonds Taxi vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie zal uitsluitend worden aangewend voor eigen doeleinden en nimmer ter beschikking worden gesteld aan derden.

Copyright

Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Sociaal Fonds Taxi


© 2018 Sociaal Fonds Taxi