Bij wijzigingen van de CAO Openbaar Vervoer die gevolgen hebben voor de uurlonen en/of de onregelmatigheidstoeslag worden de in artikel 6.1 en 6.2 genoemde bedragen overeenkomstig aangepast. *Zie ook besluit cao-partijen 24-04-2019 inzake het aanpassen van de OV uurlonen en de OV ORT bedragen*