Aan de werknemer die openbaar vervoer verricht, wordt voor gewerkte uren op werkdagen tussen 19.00 en 07.30 uur en op zaterdagen, zon- en feestdagen een onregelmatigheidstoeslag toegekend.

OV ORT bedragen:

  Per 1-8-2018 2,5% Per 1-1-2019 1,5% Per 1-8-2019 2% Per 1-1-2020 1,5%
OV ORT, was € 4,52 4,63 4,70 4,79 4,86


Indien aan de werknemer voornoemde onregelmatigheidstoeslag wordt toegekend is artikel 2.4 van deze CAO niet van toepassing.


Per 1 augustus 2018 en per 1 januari 2019 waren er al wijzigingen in de bedragen. Dat betekent dat voor werknemers waarvoor artikel 6.2 van de CAO Taxivervoer van toepassing is, deze wijzigingen met terugwerkende kracht moeten worden doorgevoerd. (Zie ook het nieuwsartikel hierover van 21 juni 2019.)