Afwezigheid zonder behoud van loon wordt toegestaan voor:

  • Het uitoefenen van het lidmaatschap van een openbaar bestuurslichaam, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet.