CAO partijen brengen een digitale versie van een CAO boekje uit. De werkgever verstrekt aan werknemer een digitale versie van de tekst van de CAO Taxivervoer, zoals deze overeengekomen is dan wel zoals deze algemeen verbindend is verklaard.