Verzuim

Het verzuimcijfer in de taxibranche is relatief hoog. In 2008 lag dit op 5,3% tegen een landelijk gemiddelde van 4,3%. Verzuim kost veel geld. Werkgevers moeten onder meer loon doorbetalen. In 2008 alleen al betaalden zij €37.000.000 aan loonkosten voor ziek personeel. Ook werknemers lopen door verzuim vaak inkomen mis. Niet elke werknemer die langdurig ziek is komt in aanmerking voor een WIA uitkering. Een verzuimbeleid kan uitkomst bieden voor beide partijen. Toch houden nog (te) weinig werkgevers en werknemers zich hiermee bezig.

Sociaal Fonds Taxi informeert werkgevers en werknemers over verzuimrisico’s. En over welke stappen u kunt nemen om verzuim te voorkomen. Dit doen we door voorlichtingsbijeenkomsten over gezond werken te organiseren. En door een cursus preventiemedewerker aan te bieden. Maar u kunt ook bij ons terecht voor vragen over verzuim en individueel advies. Daarnaast voeren wij werkplekonderzoeken uit.

Vragen over verzuim?

Bent u werknemer of werkgever en heeft u een vraag over verzuim? U kunt deze per telefoon of e-mail aan ons stellen. Waar nodig verwijzen wij u door. Telefoon: 0345-478478.
E-mail:

Verzuimbeleid en begeleiding

Wilt u advies over verzuimbeleid voor uw bedrijf? En welke voorzorgsmaatregelen u kunt treffen? Of hoe u met reïntegratie-vraagstukken om gaat? Neem dan contact op met onze arbocoach Peer Vos. Hij geeft individueel advies aan taxi-ondernemers.
E-mail:

Weet u niet goed raad met een lastig verzuimgeval? Wij kunnen uw verzuimdossier screenen. Als dat nodig is, kunnen wij uw dossier ook voorleggen aan een casemanager. U krijgt dan advies over welke stappen u het beste kunt nemen.

Werkplekonderzoek

Een verkeerde werkplek of werkhouding kan voor gezondheidsklachten zorgen. En uiteindelijk tot verzuim leiden. Heeft u klachten die samenhangen met uw werkplek? Bekijk onze arbocatalogus voor oplossingen en advies. Of neem contact op voor een werkplekonderzoek. Arbocoach Peer Vos doet onderzoek op uw werkplek of afdeling en controleert of deze voldoet aan de ergonomische standaard.
E-mail:

 Naar boven