BRAVO-kompas voor werkgevers

Investeren in de gezondheid van uw werknemers draagt bij aan een vitaal bedrijf: mensen kunnen het werk beter aan waardoor de kans op verzuim en uitval vermindert, met vitale werknemers in een vitaal bedrijf als resultaat. Een systematisch opgezet BRAVO- of gezondheidsbeleid kan u daarbij ondersteunen.

Het BRAVO-kompas is een gratis online instrument van NISB dat richting geeft aan bedrijven om gezondheidsbeleid op te zetten en te verankeren. Het kompas hanteert een 7-stappenplan om mensen te bewegen tot een gezonder leven. In elke stap vindt u tips en tools, praktijkvoorbeelden, artikelen, links en veel gestelde vragen. Overigens vinden werknemers hier ook handige informatie voor een gezonde leefstijl.

BRAVO-thema's

Een breder gezondheidsbeleid heeft aandacht voor alle zogenaamde BRAVO-thema’s. Deze worden in het BRAVO-kompas verder uitgewerkt. De BRAVO-thema's zijn:

 1. meer Bewegen,
 2. minder Roken,
 3. matig met Alcohol,
 4. gezonde Voeding en
 5. voldoende Ontspanning.

Bewegen

Bewegen kan een prima aangrijpingspunt vormen om de aandacht voor gezondheid binnen uw organisatie te vergroten. Bewegen:

 • is een thema dat vaak enthousiast ontvangen wordt;
 • is concreet, herkenbaar en zichtbaar;
 • kan op diverse manieren voor alle medewerkers ingezet worden;
 • is een leefstijlaspect waar men meer van mag (in tegenstelling tot roken en alcohol);
 • vormt een ingang naar andere leefstijlthema’s zoals meer aandacht voor stresspreventie en een gezonder voedingspatroon en minder toegankelijke thema’s als stoppen met roken en matig alcoholgebruik;
 • raakt ook aan andere thema’s van bedrijfsvoering zoals betere communicatie en samenwerking, imago als gezond bedrijf en mogelijkheden de organisatie te profileren via sponsoring van beweegactiviteiten.

Naar het BRAVO-kompas

 

Handige tips

 • Beloon mensen voor gezond beweeggedrag:
  - een strippenkaart bij lunchwandelen die ingeruild kan worden voor sportieve producten (bidon, paraplu),
  - sponsoring van sportactiviteiten (kleding, deelnamekosten)
  - of maak gebruik van Trappers. Trappers beloont fietsende werknemers met waardepunten die ze kunnen inwisselen naar keuze.
 • Maak gebruik van de fiscale regelingen van de Belastingdienst voor gezonde arbeidsomstandigheden:
  - fietsen naar het werk;
  - bedrijfsfitness;
  - actief bedrijfsuitje;
  - medische check-up;
  - gezond (kerst) cadeau.


 

 Naar boven