Nieuwe SFT campagne Vitaliteit

Fit op de Rit

Tijdens eerdere projecten over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bleek dat werkgevers en werknemers beiden gebaat zijn bij gezonde en vitale medewerkers in taxibedrijven. Daarom is SFT in het najaar van 2016 gestart met de nieuwe campagne 'Fit op de Rit'. In samenspraak met de arbocoach van SFT kunnen werkgevers een vitaliteitsprogramma op maat samenstellen. Zij kunnen een keuze maken uit diverse modules van de 'Fit op de Rit Kit'.

SFT wil werkgevers en werknemers in de branche nog meer bewust maken van het grote belang van gezonde en vitale medewerkers in taxibedrijven. Dit is een gezamenlijk belang. Werkgevers hebben er baat bij dat werknemers zo lang mogelijk inzetbaar zijn voor alle beschikbare werkzaamheden. Werknemers hebben er belang bij dat zij zo lang mogelijk hun werk kunnen blijven doen, en ook nog energie over hebben om activiteiten te ondernemen in hun vrije tijd. En natuurlijk willen werknemers na hun werkbare periode ook nog zo lang mogelijk gezond en vitaal van hun pensioen kunnen genieten.

Druk op inzetbaarheid

Door de vergrijzing moeten we in Nederland steeds langer doorwerken om de AOW betaalbaar te houden. Met name in de taxibranche is de vergrijzing hoog en neemt nog toe (2012: 55% > 50 jaar / 15% > 65 jaar). Ook is het werk in de taxibranche doorgaans onregelmatig en soms hectisch of stressvol vanwege toenemende eisen op gebied van efficiency, flexibilisering of digitalisering. Tenslotte wordt ook privé steeds meer van mensen gevergd op gebied van mantelzorg, kinderoppas, etc. Dit alles legt een enorme druk op de inzetbaarheid van werkenden. Gezondheid en vitaliteit is dan van levensbelang om het lang genoeg vol te houden!

Fit op de Rit Kit

SFT biedt bedrijven de mogelijkheid om activiteiten op het gebied van Vitaliteit te organiseren via het programma ‘Fit op de Rit’! Dit betreft een keuzeprogramma wat vooraf in overleg met het bedrijf op maat wordt gemaakt. Interessant is dat aan het basisprogramma (B) geen kosten verbonden zijn en dat het tevens wordt erkend door TX Keur, waardoor het te combineren of in te passen is in het programma voor de bedrijfsspecifieke cursus!!!

U kunt diverse onderdelen uit de ‘Fit op de Rit Kit’ kiezen. De 'Fit op de Rit Kit' bestaat uit:

Basisprogramma*):
• Individuele healthchecks (0- en 1-meting), inclusief toelichting/advies;
• Workshop ‘7 belangrijke stappen voor een GEZONDER en VITALER leven’;
• Zitdemo chauffeurswerkplek òf
• Zitdemo beeldschermwerkplek

Optioneel:
• Verdiepende workshop(s)**)
- slapen en energiemanagement
- voeding een bron van energie
- haal meer succes uit stress.
• Coaching gesprekken met een Vitaliteitscoach**)
• Vitaliteit Challenges (werknemers worden uitgedaagd tot het bedenken en uitvoeren van een groepsactiviteit die past in het thema).
• Overige wensen bedrijf indien passend binnen de mogelijkheden.

*) Basisprogramma: minimaal vereiste voor TX 2-jaarlijks bedrijfsspecifiek (totaal min. 3 uur klassikaal) (CH of BSW afhankelijk samenstelling groep)
**) Aan deze onderdelen zijn kosten verbonden!

Meer specifieke informatie over details en tijdsbesteding vindt u in dit overzicht (/59,1kB). De activiteiten worden begeleid door de arbocoach van SFT.

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

 Naar boven