Risico Inventarisatie & Evaluatie 

Sinds 1994 moeten werkgevers een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitvoeren. Dit is een checklist waarmee u de risico’s in uw bedrijf in kaart brengt. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Waarom een RI&E?

Door risico’s te inventariseren, krijgt u inzicht in de situatie binnen uw onderneming en kunt u verbeteringen aanbrengen. Hierdoor beperkt u de kans op ziekteverzuim. En de financiële risico’s die dit met zich meebrengt. Het uitvoeren van een RI&E is onderdeel van de Arbowet. De Arbeidsinspectie of IWV kunnen uw bedrijf hierop controleren.

Digitale RI&E voor taxibranche

Speciaal voor de taxibranche is een digitale RI&E ontwikkeld. Hiermee inventariseert u snel en eenvoudig de risico’s binnen uw bedrijf.

Plan van aanpak

Wanneer u een RI&E heeft uitgevoerd, stelt u vervolgens een plan van aanpak op. Hierin staat welke stappen u gaat nemen om de arbeidssituatie binnen uw bedrijf te verbeteren. En binnen welke termijn u dit gaat doen. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel binnen de RI&E.

Toetsing RI&E door arbodienst

Heeft u een RI&E uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld? Dan moet u deze laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.

Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle risico’s op uw lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.

Alle erkende RI&E-instrumenten vindt u op www.rie.nl.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op http://www.rie.nl of kijk bij arboportaal onder  http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie---evaluatie.

 Naar boven