Wat is de arbocatalogus?

De arbocatalogus is vastgesteld door sociale partners KNV Taxi, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. De arbocatalogus is van toepassing op werkgevers en werknemers in het taxivervoer en is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie.

Niet vrijblijvend

De arbocatalogus is niet vrijblijvend. De Arbowet verplicht de werkgever om zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden. In de arbocatalogus staan oplossingen voor de onderwerpen veilig in de taxi en fysieke belasting. Deze helpen werkgevers en hun medewerkers om de wet na te leven.

De Arbeidsinspectie gebruikt de catalogus als uitgangspunt voor inspecties in de branche. Als werkgever mag u kiezen of en welke oplossingen uit de arbocatalogus u gebruikt. Kiest u ervoor de oplossingen niet of gedeeltelijk te gebruiken? Let dan op. U moet in dat geval bij een controle kunnen aantonen dat uw eigen oplossingen aan de wettelijke vereisten voldoen.


 

 Naar boven