Centralist en planner

Centralisten en planners zijn de spil van het taxibedrijf. Als contactpunt voor chauffeurs speelt u een belangrijke rol bij het verdelen van de werkdruk en het beheersen van onveilige situaties. Door een goede planning kunt u stress onder chauffeurs beperken. Bij onveilige situaties, zoals een ongeluk of een agressie-incident, kunt u hulp inschakelen. En opvang en nazorg bieden.

Hieronder leest u welke oplossingen er voor u zijn.

 Naar boven